Varroa påvist i nye steder

Mattilsynet har påvist varroamidd i bifolk på tre steder som i dag befinner seg i varroafrie soner. Utbruddene håndteres lokalt og i samarbeid med Mattilsynet. Norges Birøkterlag minner om forsiktighet ved kjøp/salg og flytting av bifolk.

Saken er oppdatert 13.05.2024.
Mattilsynet har i april og mai bekreftet funn av varroamidd i Surnadal, Møre og Romsdal, i Lærdal i Sogn og Fjordane og i Mo i Rana, i Nordland, alle i varroafrie soner jfr. landdyrforflytningsforskriften. Birøktermiljøene lokalt gjør nå en stor jobb i å forsøke å kartlegge spredebildet og legge strategi for videre innsats.

Inntil spredningen er avklart ber vi birøktere som skal kjøpe og selge bifolk være ekstra varsomme. Og det er god grunn til å minne på regelverket og på det sterkeste anbefale birøktere tiltak for å hindre spredning.

Hvordan forholde seg

Varroamidd kan spres ved feilflukt, vandring, kjøp og salg, og et områdes status som «varroafri» kan endres fra et år til et annet. Det er krav om å være sertifisert birøkter og utføre helsekontroll for å flytte/vandre eller selge bifolk. Bor du i region A eller B (varroafritt) og selger bier til andre, så dokumentér at du har undersøkt for varroa.
Inntil status på eventuell spredning er avklart ber vi birøktere som skal kjøpe, selge og flytte bifolk være ekstra varsomme. Det er god grunn til å minne på regelverket og på det sterkeste anbefale tiltak for å hindre spredning. Ingen har lyst til å være den som sprer varroa til nye områder.

Den aller sikreste metoden på denne årstiden for å finne eventuelt varroamidd er å rengjøre bunnbrett og diagnosebrettet, behandle med oksalsyre, og se etter midd på diagnosebrettet de neste 14 dagene. En riktig utført oksalsyrebehandling vil ta livet av 95% av midden, og døde midd vil være synlig på diagnosebrettet.

Liste-3 sykdom

Varroamidd er å finne i nasjonal liste-3 over dyresjukdommer i dyrehelseforskriften. Det betyr at den er meldepliktig, men den er birøkternæringens sitt ansvarsområde, og det er ingen økonomisk kompensasjon fra myndighetene knyttet til eventuell sanering av infiserte bifolk.

Vi minner om regelverket
  • Alle som skal selge eller flytte bifolk skal ha sertifisert bigården. Det betyr at bifolk skal ha blitt undersøkt for sykdommer og varroa (lovverket sier i.l.a. de siste to årene, Norges Birøkterlag anbefaler å gjøre det årlig). Birøktere som er sertifisert kan gjøre det selv, andre må be en veterinær fra Mattilsynet om å utføre sertifiseringen. Varroaundersøkelsen kan gjøres med ulike metoder, se Mattilsynets hjemmeside https://www.mattilsynet.no/dyr/produksjonsdyr/bier/flytte-bier-i-norge.
  • Registrer bigården din på Mattilsynets sider. Ved utbrudd er det viktig at Mattilsynet vet hvor bigårdene ligger for å kunne sette inn eventuelle tiltak raskt.
  • Det er ikke lov å flytte bier fra region C (der det er varroa) til region A eller B (med unntak av dronninger som under lupe er visuelt undersøkt for varroamidd).