Varroafunn i nye områder

Inntil det er endelig avklart om det er spredning til andre kommuner i den varroafrie regionen ber vi birøktere som skal kjøpe og selge bifolk være ekstra varsomme. Og det er god grunn til å minne på regelverket og på det sterkeste anbefale birøktere tiltak for å hindre spredning.

Norges Birøkterlag anbefaler:

Selv om du bor i et varroafritt område så sjekk egne bifolk for varroa! Varroamidd kan spres ved feilflukt, vandring, kjøp og salg, og et områdes status som «Varroafri» kan endres fra et år til et annet.

Bor du i region A eller B (varroafritt) og selger bier til andre, så dokumenter at du har undersøkt for varroa i inneværende sesong. Ingen har lyst til å være den som sprer varroa til nye områder!

Vi minner om regelverket:

Alle som skal selge eller flytte bifolk skal ha sertifisert bigården. Det betyr at bifolka skal ha blitt undersøkt for sykdommer og varroa (lovverket sier i.l.a. de siste to årene, det er her vi anbefaler å gjøre det årlig). Varroaundersøkelsen foretas ved å se etter varroamidd på diagnosebrettet, se Mattilsynets hjemmeside for informasjon. Birøktere som har gjennomført sertifiseringskurs kan gjøre det selv, andre må be en veterinær fra Mattilsynet om å utføre sertifiseringen.

Husk: det er ikke lov å flytte bier fra region C (der det er varroa) til region A eller B (med unntak av dronninger som under lupe er visuelt undersøkt for varroamidd).

Registrer bigården din på Mattilsynets sider. Vi ser det igjen; ved utbrudd er det utrolig viktig at Mattilsynet vet hvor bigårdene ligger for å kunne sette inn nødvendige tiltak raskt!