Vi må vite mer om sykdommen åpen yngelråte – for å ta gode valg for fremtiden!

Vi må vite mer om åpen yngelråte

Sommerens nyhetsbrev 2020 fra generalsekretær Camilla Larsen handler om sykdommen åpen yngelråte, slik at du som birøkter kan lære mer og gjøre deg opp din mening.

Det er faktisk ikke påvist syke bifolk siden 2011. Bekjempelsesstrategien som ble valgt den gangen har bidratt til at alle bigårder hvor det påvises bakterie DNA fra åpen yngelråte, blir sanert. I de senere årene er det kun enkelttilfeller med ny smittepåvisning på DNA-nivå, ofte i bigårder som allerede har hatt smitte. Det har ikke vært kontaktsmitte mellom ulike bigårder i Agder så vidt vi vet de siste 6-7 årene. Er bekjempelsesprogrammet en stor suksesshistorie, eller sanerer vi flere bifolk enn vi trenger for å holde sykdommen i sjakk?

Relevante spørsmål om påvisningsmetode og bekjempelsesstrategi er stilt – og vi trenger svar. Skal vi fortsette med bekjempelsesstrategien slik den er i dag? Eller er den moden for justeringer? Før vi tar beslutningen, må vi vite, ikke føle og tro.

Organisasjonen er tjent med en åpen dialog rundt nåværende strategi, og hva vi mener er best for fremtiden. God informasjon ut i næringen og medbestemmelse vil være gunstig og nødvendig uavhengig av valgene som tas med hensyn til fremtidig strategi og bekjempelsesprogram. Uten tillit i næringen har programmet på sikt liten verdi. Både myndigheter og forskere er villige til å bidra inn i arbeidet med å bekjempe åpen yngelråte. Det kommer deg som birøkter til gode både på kort og lang sikt.

For å kunne ta kloke og fremtidsrettede valg, trenger vi ny kunnskap.

Derfor har Norges Birøkterlag startet et svært viktig forsøk på fem bifolk fra Arendal. De er kjørt til et avsidesliggende strøk i Finland for ikke å kunne spre smitten videre. Her skal vi forske på dem og sykdommen. Dette forsøket og mye mer, kan du lese mer om under:

1: Generalsekretæren har ordet

2: Bakgrunn: Hva er åpen yngelråte, og hvorfor har vi bekjempet sykdommen så strengt?

3: Status per 6. juli, mens vår mann i sekretariatet Ole Auten kjører biene fra Arendal til Finland

4: Vi må ha mer kunnskap. Derfor tester vi i Finland

5: Overvåkningsprogrammet, og behovet for å dyrke frem bakterien som gir sykdommen åpen yngelråte

6: Under kan du lese tidligere publiserte artikler om temaet, som er trykket i fagbladet vårt Birøkteren:

Artikkel i Birøkteren 08-2018 – s. 248  

Artikkel i Birøkteren 10-2018 – s. 294

Artikkel i Birøkteren 06-2020 – se side 22

7. Siste nytt juli 2021 – analyser har ikke påvist DNA fra bakterien