God overvintring 2019-2020

Den årlige spørreundersøkelsen om vintertap av bifolk ble avsluttet 1. juni. Totalt 779 birøktere besvarte alle de obligatoriske spørsmålene i undersøkelsen. Stor takk til de som har bidratt med informasjon fra sin birøkt!

Svært lave vintertap

Totalt innvintret de 779 birøkterne som fikk svare alle de obligatoriske spørsmålene 11 902 produksjonsbifolk høsten 2019. Våren 2020 var antall bifolk redusert med 7,4%. I dette tapet inngår bifolk som har dødd i løpet av vinteren (2,9%), de som hadde problemer med dronninga (3,8%, dronemor eller tapt dronning) og de 0,7% som gikk tapt på grunn av «naturkatastrofer» (kvelning av snø, mus, osv.). Tapet av avleggere som ble innvintret høsten 2019 var noe høyere, med 11,4%. Med tapsratene på avleggere og produksjonsbifolk medfører dette at 8,4% av bifolkene gikk tapt i vinter.