Status på eksamen og kursbevis

Det har vært en hektisk og spesiell vår på mange måter. Overgangen til et nytt medlemsregister, kombinert med konsekvensene av koronasituasjonen har satt sitt preg på hverdagen, også for Norges Birøkterlag. Mange ting har blitt litt mer utfordrende på mange måter, herunder gjennomføring av kurs og eksamen.

Løsningen har vært å forsøke å utnytte noen av de tekniske hjelpemidlene vi har, og tilby henholdsvis sertifiseringsforedrag og eksamen på nett.
For mange er sesongen i gang, og man har behov for å sertifisere bigården.

De gode nyhetene er at vi har fått god oversikt over alle eksamensbesvarelser, og de første kursbevisene er sendt ut. Basert på den framdriften vi har hatt så langt, ser det ut for at de aller fleste som har gjennomført og bestått eksamen vil få sine kursbevis innen første uke i mai.

Løsningen med å legge ut sertifiseringforedraget på YouTube har fått gode tilbakemeldinger, og dette vil bli videreført i framtidige kurs. Eksamen på nett er også en god løsning, men det krever en del jobb å administrere dette på en god måte. Det vil i framtiden være nødvendig med en bedre løsning for å være sikker på identiteten til den som besvarer eksamen, samt at det må være flere muligheter for variasjon i spørsmålsstillingen. Begge deler vil kreve noe mer innsats og forberedelser enn vi har hatt tid til i denne omgang, men det vil komme på plass.

Uansett har disse to tiltakene gjort at vi har kunnet gjennomføre mye av utdanningen på en god måte, og det er takket være god innsats og en positiv innstilling hos dere birøktere og tillitsvalgte at dette har fungert såpass godt som det har gjort. Takk for hjelpen!

Samtidig har vi fått mye verdifull erfaring med å arrangere kurs og møter på en litt annen arena enn der vi normalt møtes, og det vil også komme godt med i utviklingen av nye kurs.

Arrangementsmodulen i medlemsregisteret er nå virksom, og det er pr. i dag 2 kurs i gang i denne. Framover vil det bli flere muligheter til å melde seg på og betale fra norbi.no, og kursbevisene vil bli tilgjengelig på min side etter godkjent kurs. Dette vil føre til en mer oversiktlig prosess ved at de fleste av kontrollene automatiseres, og det blir mindre behov for å lete fram dokumentasjon på gjennomførte kurs og eksamener.