Apimondia 2025 til København

Norges Birøkterlag, Sveriges Biodlares Riksförbund og Danmarks Biavlerforening vant forrige uke vertskapet for verdens birøkterkongress APIMONDIA i 2025. Det var delegatene på forrige ukes kongress i Istanbul som stemte frem den skandinaviske birøkterkongressen. Vi vil rette en stor takk til alle som har bidratt og vært involvert i prosessen med å vinne kongressen.

APIMONDIA Scandinavia skal finne sted i Bella Center i København i september 2025. Dermed vil konferansesenteret Bella Center i den danske hovedstaden fylles med opptil 10.000 deltakende birøktere, forskere og andre med interesse for birøkt. Kongressen byr på utstillinger, møter, samt vitenskapelige og praktiske presentasjoner. I forbindelse med kongressen vil det bli arrangert proffturer rundt i Danmark, Sverige og Norge, slik at mange av deltakerne kan få et spennende innblikk i våre land og vår birøkt.

Hvordan gikk det til?

Norges Birøkterlags styre gjorde for flere år siden et vedtak om at vi ønsket å søke som arrangører sammen med våre søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark. Hovedgrunnen var et ønske om å gjøre kongressen lettere tilgjengelig for våre norske medlemmer. Tidligere og nåværende generalsekretærer og styreledere har arbeidet i komitéstyret, og birøkter Vivian Stølen vært NB’s representant i planleggingsmøtene for skandinavias bud. Etter intens jobbing under kongressen i Istanbul vant vi avstemmingen, da 58 stemmer gikk til Skandinavia og 38 stemmer gikk til konkurrenten Ungarn.

Hva er egentlig Apimondia?

Apimondia er en internasjonal organisasjon av birøkterorganisasjoner som siden 1895 har jobbet sammen for birøkt. Organisasjonen samler birøktere, utstyrsprodusenter og forskere som befatter seg med birøkt, apiterapi, pollinering, utvikling og økonomi. Hovedmålet for Apimondia er å bidra til informasjonsutveksling og diskusjoner der birøktere, forskere, honningselgere og andre kan møtes, lytte og lære av hverandre.

Organisasjonen planlegger og gjennomfører en verdenskongress hvert 2. år, og det er medlemsorganisasjonene som bestemmer hvem som får arrangere neste gang. Årets kongress skulle vært i Russland i 2021, men ble først utsatt til 2022 pga. koronapandemien, og deretter flyttet fra Russland til Istanbul på grunn av Russlands krigføring i Ukraina. Så neste kongress blir i 2023 i Santiago, Chile, og i 2025 blir det altså i København. Her finner du mer info: https://www.apimondia.org/