Årets birøkter 2023

Norges Birøkterlag og Honningcentralen går igjen sammen om å løfte enkeltpersoner i birøktnæringen. Årets birøkter og Fremtidens birøkter skal kåres.

Det er to år siden forrige kåring, da Alf Helge Søyland og Tiger Olafson ble kåret til henholdsvis Årets birøkter 2021 og Fremtidens birøkter 2021 med stor stas, diplom, gaver og videooverrekkelse på Norges Birøkterlags semidigitale årsmøte. Nå er det igjen tid for å hedre våre kollegaer.

Oppfordring fra juryen

– Det er mange gode forbilder blant birøkterne i Norge. De er viktige ressurspersoner som fortjener en klapp på skuldra, sier Eli. Hun er juryleder for kåringen av Årets birøkter 2023 og Fremtidens birøkter 2023, i tillegg til at hun er nestleder i styret i Norges Birøkterlag.

-Organisasjonen trenger din hjelp for å finne fram til de beste, slik at vi kan gjøre stas på de og si takk for innsatsen, legger hun til. Jeg håper du vil nominere en birøkter som du mener fortjener denne utmerkelsen.Frist 1. november

Både birøktere og lokallag kan sende forslag på kandidater – det er fylkeslaget som skal ha forslagene. Siste frist for å nominere er 1. november.

Kriterier Årets birøkter

En person som har bidratt til å fremme birøkt i Norge. Kategorien er bevisst vid, nettopp fordi mange ulike perspektiv verdsettes og er viktige for å fremme birøkt, honningbier og honning. Eksempler på områder, personen kan ha bidratt på ett eller flere av disse:

  • Produksjon av kvalitetshonning og andre bieprodukter
  • Faglig dyktighet
  • Næringsbirøkter som har bidratt til å styrke næringen
  • Birøkter som bidrar med erfarings- og kunnskapsdeling
  • Innsats i organisasjonen.
  • Samfunnsengasjement knyttet til temaer som biologisk mangfold, naturvern, inkludering, delingskultur, engasjement for barn og unge.
  • Undervisning, veiledning og sosialt entreprenørskap.
  • En som med innsats over tid har bidratt til å utgjøre en positiv forskjell for næringen.
Kriterier Fremtidens birøkter

Her har vi to veier til kandidatur: Kandidater kan være barn, ungdom eller ung voksen. med et særlig engasjement for bier og birøkt. En som bidrar positivt til fremtidens birøkt. For eksempel: En som tross sin unge alder har et stort engasjement for birøkt, arbeider med bier eller steller egne kuber.
Den andre veien til kandidatur er å drive innovativ og utforskende birøkt, for nye, fremtidsrettede løsninger. For effektiv drift, god dyrevelferd, nye tekniske eller digitale systemer.

Om du har en spesiell person i tankene som ikke helt faller inn under kriteriene kan du likevel sende et begrunnet forslag, for juryen er romslig og alle forslag blir vurdert.

Slik nominerer du:

Send navn på kandidat og begrunnelse for forslaget (5-10 linjer tekst) til ditt fylkeslag. Adresser finner du på norbi.no Dersom du ønsker å gå utenom fylkeslaget kan du sende din kandidat rett til Astrid i sekretariatet, som vil formidle til den nasjonale juryen. Fristen er altså 1. november 2023.