Birøktwebinar hver tirsdag

Beefutures, varroa og honningforfalskning er noen av temaene for tirsdagswebinarene denne våren. Dette er gode muligheter for faglig oppdatering for deg som er medlem. Se informasjon både i Birøkteren nr. 2, i nyhetsbrev og om du logger på medlemssidene/Verdt å vite.

Erling Atzen, dansk birøkter på Rømø, helt syd i Danmark, fortalte 8. mars om en imponerende effektiv drift: Han klarer å ha en ganske normal fritid, selv om han i 2021 røktet 195 bifolk ved siden av full jobb. Han solgte også selv 10 tonn honning. 70 medlemmer deltok på webinaret. Opptak av webinaret er tilgjengelig for medlemmer en kort periode, du finner det på medlemssidene: medlemssider/verdt-a-vite/
Ikke medlem ennå? Les mer om medlemsfordelene her.

Beefutures, varroa og honningforfalskning noen av temaene

Flere muligheter for faglig oppdatering på birøktfaglige temaer. Se nedenfor.

Innovative bikuber

Tirsdag 15. mars kl. 19 – 20 kan du møte Beefutures Christophe Brod. Han er daglig leder i oppstartsbedriften Beefutures, og vil fortelle om deres innovative bikube Onibi som bl.a. har en modul for varmebehandling mot varroamidd. I etterkant blir det mulighet til å melde seg på et oppfølgende digitalt arrangement med demonstrasjoner.

Varroa – strategier før sesongen

Tirsdag 22. mars kl. 19 – 20 tar Bjørn Dahle, seniorrådgiver i Norges Birøkterlag, en gjennomgang av bekjempelsesstrategien mot varroamidd. Tema blir birøkterens vurderinger/ registreringer, tiltak, «nye» biotekniske metoder. Han vil også kort komme inn på honningbier som klarer seg uten varroabekjempelse.

Honningforfalskning

Tirsdag 29. mars kl. 19 – 20: Billig juksehonning flommer på verdensmarkedet. Ole Kilpinen, birøkter og konsulent i Danmarks Biavlerforening, rapporterer om dansk forbrukertillit, fôringsrutiner og driftsopplegg.
Oksana Bekkevold, kvalitetssjef i Honningcentralen, gir en ærlig rapport fra mottaksleddet, om analyser og mulig fôrinnblanding.

Manukahonning

Tirsdag 5. april kl. 19 – 20: Manukahonning selges over hele verden for medisinsk bruk, også til norsk helsevesen, til sårbehandling. Nå kan du møte Barry Foster, birøkter på New Zealand med over 1000 kuber og 40 års erfaring. Han vil gi oss et perspektiv på manukahonning; produksjon, salg og eksport.

Hvordan delta på webinarene?

Du som er medlem logger deg inn på medlemssidene. (Medlemsnummeret finner du bak på Birøkteren) Du finner webinarene under Verdt å vite. For deg som ikke er medlem: les mer om medlemsfordelene her.