En stor ressurs for birøkt

Birøkter Terje Reinertsen gikk bort sist lørdag etter en tids sykdom. Generalsekretær Hilde Merete Øverby i Norges Birøkterlag vil vektlegge det unike mennesket og birøkteren som nå har gått ut av tiden.

Mottok Kongens fortjenstmedalje

-Terje Reinertsen har gått egne veier for å gjøre honningbiene i stand til å håndtere varroamidden uten medikamenter, noe som har gitt ny kunnskap til et internasjonalt birøktermiljø. For arbeidet med varroaresistente bier mottok Terje Reinertsen også Kongens fortjenstmedalje tidligere i år, sier hun.

Terje Reinertsen er godt kjent blant birøkterne for sitt mer enn 40 års lange engasjement for å fremme birøkt og biehelse. Norges Birøkterlags standpunkt er at om vi skal hjelpe biene å takle dagens og framtidas problemer må vi ha kunnskap om biene og legge til rette slik at de kan håndtere skadegjørere, som varroamidd, på en naturlig måte. Forskere fra flere steder i verden har vært hos Reinertsen og studert hans bier for å forstå hvordan det har seg at de klarer seg fint uten tradisjonell behandling. Norges Birøkterlag har et pågående forskningsprosjekt på Reinertsens bier, der biolog Melissa Oddie forsker på resistente bier og har fullført sitt doktorgradsarbeid om temaet. Reinertsens birøkt har også vært utgangspunkt for flere masteroppgaver og vitenskapelige publikasjoner som har vakt anerkjennelse internasjonalt.

Melissa, som er ansatt i Norges Birøkterlags sekretariat, har hatt rikelig med anledninger til å oppleve Terjes birøkt på nært hold, og her en av hennes refleksjoner:

What Terje could do with the bees looked like magic, when in truth, he was taking in hundreds of small pieces of information from each hive to assess its performance, a technique refined through decades of experience.

biolog og bieforsker Melissa Oddie

Ønsker å videreføre kunnskapen

-Norges Birøkterlag startet nylig et prosjekt for å forsøke å ta vare på og videreføre Reinertsens unike kompetanse og kunnskap om avl av varroaresistente bier, fortsetter Hilde. Vi håper å gjøre kunnskapen tilgjengelig for birøktere. Midler fra Sparebankstiftelsen DNB bidrar til prosjektet.
-Arbeidet blir utfordrende uten Terje, men vi skal gjøre vårt for at «Reinertsen-bienes» egenskaper skal videreføres, i samarbeid med Terjes kone, Anita Reinertsen, og miljøet i Nedre Romerike birøkterlag.

Les nekrologen i Aftenposten


Bildet i artikkelen er tatt sommeren 2023, av Hilde Merete Øverby, Norges Birøkterlag.