Jobbe for organisasjonens beste

Å være en del av et styre gir deg som medlem en ekstra mulighet til å påvirke hvordan organisasjonen skal se ut. Hva som skal være fokuset i ditt lokallag, ditt fylkeslag og for hele organisasjonen. Å sitte i et styre gir deg tett kontakt med mange gode birøktkollegaer, og du får ekstra innsikt i både organisasjonen og birøkten. Å sitte i et styre kan være givende både på det menneskelige og det faglige planet. Kunne du tenkte deg å jobbe for organisasjonen vår til neste år? Ta kontakt med valgkomiteen.

Skrevet av Eli Åsen, styremedlem

Nøkkelen ligger hos valgkomiteen

Årsmøter i lokallag og fylkeslag er viktige hendelser, og i kulissene jobber noen av de mest innflytelsesrike menneskene i organisasjonen vår.

Valgkomiteen gjør en kjempejobb med å finne personer som ønsker å gjøre en jobb for organisasjonen. Personene de foreslår til valg staker ut kursen videre for Norges Birøkterlag, på alle nivåer i organisasjonen.

Bier er i vinden

De siste to årene har Norges Birøkterlag opplevd stor interesse for birøkt. Bier er i vinden, og nye fatter interesse for honningbier. Derfor er det viktigere enn noen gang før at vi får mennesker inn i styrene, som er villige til å brette opp ermene og ta i et tak. Her trengs fokus på hvordan vi skal ta vare på de nye slik at de fortsetter med birøkten, spredning av avlsmateriale, fokus på sykdomsforebyggende arbeid og god bihelse, honningkvalitet samt mange andre temaer innenfor birøkten.

Hva ønsker du?

Hvilke personer ønsker du som styremedlem i ditt lokallag, i ditt fylkeslag eller sentralt i organisasjonen? Hvilken kunnskap skal de ha? Hvilke holdninger skal de ha? Hva er deres hjertesaker i birøkten?
Hvilken sammensetning skal styret ha? Utfyller styremedlemmene hverandres egenskaper?

Rekruttering, også til styret

Vi snakker mye om rekruttering i birøkten. Dette er viktig også i styresammenheng. For å bli næringsbirøkter så må man starte som hobbybirøkter. Likeledes bør man få gå et år eller to som styremedlem før man kan bli styreleder. Finnes det gode kandidater innad i styret? Eller må man rekruttere inn nye lederkandidater?
Valgkomiteen sitter med nøkkelen til å skape et godt styre, og dermed en god organisasjon som jobber for birøktens beste framover.

Kan du tenke deg å jobbe for organisasjonen vår?

Å være en del av et styre gir deg som medlem en ekstra mulighet til å påvirke hvordan organisasjonen skal se ut. Hva som skal være fokuset i ditt lokallag, ditt fylkeslag og for hele organisasjonen. Å sitte i et styre gir deg tett kontakt med mange gode birøktkollegaer, og du får ekstra innsikt i både organisasjonen og birøkten. Å sitte i et styre kan være givende både på det menneskelige og det faglige planet.

Kunne du tenkte deg å jobbe for organisasjonen vår til neste år? Ta kontakt med valgkomiteen. Ditt engasjement vil bli satt pris på!
Valgkomiteen sitter med nøkkelen til døra til de ulike postene i organisasjonen.