Krever tiltak mot falsk honning

Globalt er falsk honning blitt et stadig større og mer omfattende problem, og Norges Birøkterlag går nå sammen med søsterorganisasjoner i Norden og Baltikum om å kreve tiltak. I Norge har vi, ifølge Øverby, en mer oversiktlig situasjon enn våre naboland i EU ved at Norge har én stor aktør på honningmarkedet, Honningcentralen (HC). – Honningcentralen har, slik vi oppfatter det, gode rutiner for kvalitetssikring av importert honning. De øvrige importørene i Norge har vi ingen kjennskap til.

Generalsekretær i Norges Birøkterlag, Hilde Merete Øverby, opplyser at globalt er falsk honning blitt et stadig større og mer omfattende problem.

– Vi står derfor sammen med våre nordiske og baltiske kollegaer, og har nettopp signert på et opprop for bedre merking, oppdaterte kontrollmetoder og analyser av importerte partier, sier Øverby.

Norsk Birøkterlag krever nye grep

I Norge har vi, ifølge Øverby, en mer oversiktlig situasjon enn våre naboland i EU ved at Norge har én stor aktør på honningmarkedet, Honningcentralen (HC).

– Honningcentralen har, slik vi oppfatter det, gode rutiner for kvalitetssikring av importert honning. Det finnes også andre, mindre aktører som importerer honning til dagligvaremarkedet, inkludert kjedenes egen import, hvor vi snakker om betydelige mengder honning. Disse har vi dessverre ingen kjennskap til. Norges Birøkterlag er bekymret med hensyn på de nye tallene på falsk honning i det europeiske markedet, sier Øverby.

Flere grunner til å velge norsk

– Norges Birøkterlag tar på vegne av våre 4000 medlemmer situasjonen alvorlig. Norsk honning er et rent og fantastisk smakfullt produkt med mange gode egenskaper. Falsk importhonning kan også påvirke forbrukernes tillit til produktet på generell basis og det er ikke bra.

Hun framholder at Norges Birøkterlag jobber hardt for å styrke birøkten i Norge.

Naturlig nok anbefaler vi forbrukere å kjøpe norsk honning, kjennetegnet med Nyt Norge-merking eller direkte fra en birøkter. Kvaliteten på norsk honning, er meget høy, som følge av strenge krav til drift og kvalitet. Det er derfor trygt å kjøpe norsk honning, sier Øverby og legger til:

– I tillegg støtter forbrukeren opp under en liten næring og bidrar til pollinering som er en viktig innsatsfaktor i norsk landbruk, som igjen er viktig for matsikkerheten og beredskapen vår.

For å trygge vår smale, men viktige næring, ser vi behov for å opprettholde og styrke importvernet. Samtidig er det viktig med opprinnelsesmerking av honning. I dag står det gjerne «Honning fra land utenfor EU», noe som i seg selv ikke gir forbrukerne noen form for trygghet.

Norges Birøkterlag mener derfor at myndighetene også bør stille høye krav til merking og kontroll ved import, med tanke på å sikre forbruker god trygghet for kvalitet, renhet og sporbarhet.

Nationen 17.04.2023 omtaler saken - les her (betalingsmur)