Kunnskap om bærekraftig birøkt og ville pollinatorer

Norges Birøkterlag er tildelt 11 millioner fra Norges Forskningsråd til forskning på bærekraftig birøkt. - Vi behøver mer kunnskap på dette området, og forskningsprosjektet som går over fire år skal utvikle modellverktøy for bærekraftig birøkt som vil verne om ville pollinerende insekter, sier generalsekretær Camilla Larsen.

Norges Birøkterlag ble 13. desember tildelt 11 mill NOK fra potten på 97 mill til innovasjons- og demonstrasjonsprosjekter i landbruket og matindustrien. Prosjektet «Bærekraftig birøkt og bevaring av ville pollinerende insekter» skal gjennomføres i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning og foreningen La humla suse.

Modelverktøy for å verne om ville pollinerende insekter

– Norges Birøkterlag står for en ansvarlig birøkt. Vår ambisjon er å bidra med pollineringstjenester til norsk matproduksjon og gi forbrukerne trygg norsk honning på bordet, samtidig som vi ivaretar det biologiske mangfoldet. Birøkterens arbeid er kunnskapsbasert, og de neste årene skal vi utvikle modellverktøy for bærekraftig birøkt som vil verne om ville pollinerende insekter, sier Camilla Larsen, generalsekretær i Norges Birøkterlag.

Svært relevante søknader

– Vi har fått inn svært relevante søknader i år som omfatter alle ledd i verdikjeden, fra primærleddet til industri og forbruker. Styrene er godt fornøyd med kvaliteten på de innvilgende søknadene, og ser fram til at disse prosjektene kommer i gang i 2022, sier styreleder for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustrien Anne Kathrine Fossum.

Her er mer informasjon om tildelingen:
https://www.forskningsradet.no/nyheter/2021/97-millioner-kroner-til-13-innovasjons–og-demonstrasjonsprosjekter-i-landbruket-og-matindustrien/