Lukket yngelråte i Telemark

Det er i mai 2024 påvist bakteriesykdommen lukket yngelråte (American foulbrood) i en bigård i Kviteseid kommune i Vestfold og Telemark. Den smittede bigården er kontaktbigård til der smitten ble påvist i juli 2023.

13. mai 2024:

Påvist lukket yngelråte (Paenibacillus larvae) i en bigård i Kviteseid. Bigården er en av kontaktbigårdene til der smitte ble påvist i juli 2023. og har derfor vært båndlagt siden da. Tidligere prøve fra bigården har ikke vært av god nok kvalitet og derfor er prøve fra bigården først nå analysert. Mattilsynet kontakter birøkter og kartlegger eventuelle nye kontaktbigårder. 

2023:

22. september 2023:

Dessverre ett nytt tilfelle av Lukket yngelråte i Kviteseid. Onsdag 20. september er det funnet DNA fra Paenibacillus larvae ss larvae fra prøve fra en kontaktbigård i Kviteseid. En tidligere innsamlet prøve fra denne bigården ble analysert 2. august med inkonklusivt resultat (ikke entydig resultat) og vi ba om ny prøve. Her har utviklingen gått mot sikker positiv status.

3. august 2023:

Utbruddet av lukket yngelråte i Kviteseid i Telemark i juli virker heldigvis som et svært begrenset utbrudd; prøvetaking av alle kontaktbigårdene til den smittede bigården avdekker i dag, 3. august, ingen smitte!

Norges Birøkterlag har nå i dag hatt møte med Mattilsynet og NMBU Veterinærhøgskolens analyselab, og status er slik:

  • Den berørte bigården har avlivet bifolka og sanering og destruering pågår
  • Denne bigården er båndlagt for kjøp/salg/flytting av biemateriell
  • Alle kontaktbigårder, og en sverm fanget i området, er ferdig analysert og ingen smitte er påvist. Båndleggingen av disse bigårdene oppheves fra Mattilsynet i dag.

Det er lov å vandre til og fra Telemark, MEN: det oppfordres til ikke å vandre til eller fra der smitten ble påvist, idet smittekilden er uavklart. Muligheten for at det ligger smittesporer ute i naturen eller i en gammel bygning el. l. er tilstede

2. august 2023:

Alle kontaktbigårdene i Telemark har levert voksnedfallprøve og er analysert for lukket yngelråte. Mattilsynet kommer med informasjon torsdag 3. august om status og veien videre. Enn så lenge oppfordres birøktere til å vise varsomhet og ikke vandre til eller fra Kveiteseidområdet.

13.07.2023: Mattilsynet har 12. juli 2023 påvist bakteriesykdommen lukket yngelråte (American foulbrood) i en bigård i Kviteseid kommune i Telemark. Norges Birøkterlag informerer i dag tillitsvalgte i fylkene Telemark og Vestfold, og i tillegg alle medlemmer i et nyhetsbrev, om utbruddet. Medlemmer i Telemark og Vestfold mottok sms om utbruddet. Se nyhetsmeldingen på Mattilsynets nettside her.

 

Ett bifolk har fått påvist smitte og bigården er båndlagt. Mattilsynet har ansvaret for prosessen videre, og vil kartlegge eventuelle kontaktbigårder, som vil bli båndlagt til det foreligger prøvesvar. Norges Birøkterlag fraråder birøktere å flytte bier eller utstyr i området, og ber om at man heller ikke besøker hverandres bigårder inntil Mattilsynet får oversikt over utbruddet.

Om sykdommen

Lukket yngelråte er en alvorlig bakteriesykdom på bienes yngel. Om sykdommen får spre seg, kan det få alvorlige konsekvenser for næringen (redusert honningproduksjon/tap av betydelige mengder bifolk). Sykdommen er rapportert fra alle kontinenter hvor det drives birøkt, og vi har hatt enkelte tilfeller også i Norge, siste gang i Østfold i 2022, før det tilbake i 2012. Sykdommen er dødelig for bisamfunn, men ikke farlig for mennesker.

Lukket yngelråte er en sykdom på nasjonal liste 2 (tidligere B-sykdom). Mistanke om sykdommen skal umiddelbart meldes til Mattilsynet. Sykdommen forårsakes av bakterien Paenibacillus larvae. Bakterien danner sporer som smitter larvene med foret. Sporene er svært motstandsdyktige og kan overleve i flere år i miljøet.

Slik bekjempes sykdommen

Utbruddet bekjempes gjennom båndlegging og sanering av bigårder hvor smitten er påvist. Videre blir smittekontakter til gården sporet opp, undersøkt og alle bigårder i en radius på tre kilometer rundt smittet bigård vil også bli inspisert og prøvetatt for å utelukke eventuell smitte.

Nå er smittevern viktig

-Smitte skjer via kontakt med andre bisamfunn, kontaminert honning, kontaminert utstyr. Ikke lån utstyr av andre, skift klær når du besøker andre bigårder, rengjør utstyr nøye, ha så få smittekontakter som mulig. Hyppig voksskifte anbefales, ikke ta i bruk gammelt bimateriell som en ikke kjenner forhistorien til. Dette sa seksjonssjef Jarle Bergsjø i Mattilsynet i forbindelse med utbruddet i Østfold i 2022.

Les om sykdommen hos Mattilsynet: https://www.mattilsynet.no/dyr/dyresykdommer/lukket-yngelrate

 

Les mer om sykdommen på norbi.no

Les saken om smittevern ved lukket yngelråte, artikkel fra Birøkteren 2023 :

 

Les mer om sykdommen på norbi.no.