Samarbeidsavtale med Bien Sparebank

Norges Birøkterlag og Bien Sparebank har inngått en samarbeidsavtale. Dette samarbeidet har som mål å fremme bærekraftig økonomi og støtte birøktere gjennom finansielle løsninger, god rådgivning og banktjenester.

– Vi er veldig glad for å starte samarbeidet med Bien Sparebank! sa Katrine Røed Meberg, generalsekretær i Norges Birøkterlag, i forbindelse med signering av avtalen.
-Våre organisasjoner «deler» allerede på bien, Norges minste husdyr, og nå vil medlemmene i Norges Birøkterlag få spesielle medlemsfordeler i form av konkurransedyktige banktjenester. I tillegg støtter banken arrangementet NM i honning, der norske birøktere og de unike honningsmakene er på pallen. Vi ser frem til gode aktiviteter i fellesskap til det beste for våre medlemmer, la hun til.
På bildet, fra venstre: Norges Birøkterlags Katrine Røed Meberg, Norges Birøkterlag, Øyvind Briseid, CFO i Bien Sparebank og Lena Jørundland, adm. banksjef i Bien Sparebank.

Vil være støttespiller

-Vi er svært begeistret over vårt nye samarbeid med Norges Birøkterlag! sa Lena Jørundland, adm. banksjef i Bien Sparebank. Med historiske røtter tilbake til 1800-tallet deler både Norges Birøkterlag og Bien Sparebank en dypt forankret historie og felles verdier.
-Vi er nå glade for å kunne tilby alle medlemmer i Norges Birøkterlag en nær bankforbindelse med konkurransedyktige betingelser og gode rådgivere som forstår og tar seg tid til deres ulike behov, la hun til. Som en bank som verdsetter bærekraft, er vi også ekstra stolte av å kunne være en støttespiller for birøkterne og deres viktige arbeid.

Flittige bier med lange tradisjoner

Norges Birøkterlag og Bien Sparebank har begge lange historier som strekker seg tilbake til 1880-tallet. Som veldrevne organisasjoner med medlemmer og kunder som har en sterk tilknytning til oss, deler vi også en felles ideologi og en symbolikk knyttet til bier, noe som gir en naturlig merverdi for begge organisasjonene. Bien Sparebank har gjennom sin historie bygget sin virksomhet på prinsippene om flittighet og flid, som gjenspeiler bienes verden og deres arbeid. Det er derfor naturlig å formalisere et samarbeid som gir synergier for begge parter.

Et bærekraftig samarbeid

Bien Sparebank ønsker med denne avtalen å sette enda sterkere fokus på bærekraft og samfunnsansvar. Banken har lenge vært en pådriver for bienes velferd med egne bikuber på taket av Vulkan i Oslo og egenprodusert honning. Samarbeidet med Norges Birøkterlag representerer et skritt videre i bankens engasjement for å støtte bievelferd og bærekraft. Norges Birøkterlag, som representerer et bredt spekter av birøktere, har alltid arbeidet for å fremme bienes betydning for økosystemet og landbruket. Gjennom samarbeidet med Bien Sparebank, ønsker de å sikre økonomisk støtte og utviklingsmuligheter for sine medlemmer.

Formål og intensjon

Gjennom samarbeidet håper vi å legge til rette for det økonomiske grunnlaget i arbeidet for å gi birøkterne best mulige rammevilkår. Bien Sparebank og Norges Birøkterlag håper at deres initiativ vil inspirere til å bidra i samarbeidet mot en mer bærekraftig verden. Samarbeidet skal også bidra til å øke Bien Sparebanks posisjon i markedet.

Et løft for birøkterne og norsk honning

Samarbeidet mellom Bien Sparebank og Norges Birøkterlag forventes å ha positive ringvirkninger utover de involverte partene. Gjennom en tilleggsavtale vil Bien Sparebank også støtte NM i Honning. Ved å støtte birøkterne, som spiller en kritisk rolle i pollineringen av mange avlinger, bidrar Bien Sparebank til å sikre matproduksjon og biologisk mangfold.
-Norsk honning er på vei inn på matarenaen med unike smaker fra naturen, sier Meberg, og med Bien Sparebank får NM i honning større kraft.