Utvikler smarte kuber

Sivilingeniøren Christophe Brod utvikler en løsning på det honningbienes store fiende, varroamidden. Franskmannen som kommer fra en birøkterfamilie hoppet av karrieren i telekom og er klare for å gjøre revolusjon i birøkten med Onibi-kuben.

Utvikler smarte bikuber med varme og overvåkning

Helt konkret utvikler Beefutures smarte bikuber, som skal bøte på middproblemet.
– Varroamidd tåler imidlertid ikke varme særlig godt. De dør for eksempel om det er veldig varme sommerdager, og man kjenner godt til middens varmetoleranse. Vi har derfor utviklet ny teknologi som varmer opp kuben til et nivå biene kan tolerere og støtte, mens midden dør, sier Brod.

Samtidig presiserer han at selv med varmebehandling vil man ikke bli kvitt midden helt, og med en stadig varmere klode og tidligere vår, har middens livssyklus blitt utvidet. Målet er derfor ikke å utrydde midden, men å greie å holde den i sjakk på et akseptabelt nivå.

Her kan du lese hele intervjuet med Christophe Brod, på Forskningsparkens nettside.

Faglig støtte fra Norges Birøkterlag

Fagkunnskap fra sekretariatet og erfarne birøktere har bidratt i innovasjonsprosessen, og flere Onibi-kuber brukes i feltforsøk sommeren 2023.

Les om Innovative kuber og andre prosjekter her https://norbi.no/prosjekter/

Foto: Angelique Culvin