Valg til nytt styre – kandidater søkes

Ønsker du å bidra til å bringe Norges Birøkterlag videre? Det er tid for å tenke om du, eller noen du kjenner til, vil stille tid og evner til rådighet for Norges Birøkterlags styre.

Organisasjonens beste

-Organisasjonen har store og viktige oppgaver i det neste året, for eksempel skal ny generalsekretær ansettes og komme godt på plass, og midlene fra salg av aksjene i Birøktens Hus skal forvaltes, sier leder i valgnemnda i Norges Birøkterlag, Karl Jørgen Songedal, som også er fylkesleder i Aust-Agder.
Norges Birøkterlags valgnemnd har en viktig jobb for lagsdemokratiet. De skal foreslå kandidater til et hovedstyre som oppfyller mange ulike krav og ønsker. Kjønn, distrikter, driftsformer, hobby, næring, alder og en rekke andre kriterier. I disse dager foreslår landets fylkesledere kandidater, og valgnemnda starter arbeidet med å legge brikkene i puslespillet. Valgnemnda legger fram sin innstilling av kandidater på årsmøtet 6. april 2024.
I styret i en organisasjon med 4 100 medlemmer behøves gode folk som evner å se de lange linjene og ta beslutninger til organisasjonens beste. Ikke vær beskjeden, foreslå deg selv hvis dette er noe du har lyst til. Kandidater sendes til fylkesleder i ditt fylkeslag så raskt som mulig og gjerne før nyttår. Fylkeslagene har frist til å sende kandidater 20. januar.
Send kandidater til din fylkesleder, som du finner her: norbi.no/finn-fylkes-og-lokallag/

Som enkeltmedlem har du også anledning til å sende forslag til en av de andre medlemmene i valgkomitéen:
Randi W. Frisvold, Møre og Romsdal: randi.w.frisvoll@me.com
Vegard Helland, Hordaland: vegard@bi1.no
John Erik Hansen, Hedmark: joerikh@online.no
Roar Skauge, Trøndelag: roar.skauge@tensio.no

På bildet: Det sittende styret, fra v. Bjarte Tennfjord, Eli Åsen (nestleder), Thor Håkon Føreland (styreleder), Alexander Du Rietz, Gunstein Treldal og 1. vara Kari-Anne Forsmo Thygesen. Ikke tilstede: 2. vara Anja Laupstad Vatland.

Årsmøtet er 6. april 2024

Det er årsmøtet som velger styret, og i år er følgende på valg: Styreleder Thor Håkon Føreland – styreleder skal velges for 1 år, styremedlemmene Bjarte Tennfjord og Gunstein Treldal – to styremedlemmer skal velges for 2 år, og begge varamedlemmene som skal velges for 1 år. Følgende er altså på valg: Styreleder Thor Håkon Føreland, styremedlemmene Bjarte Tennfjord og Gunstein Treldal og begge varamedlemmene. Disse er blitt forespurt av valgnemnda hvorvidt de ønsker gjenvalg. Med unntak av 2.varamedlem Anja Laupstad Vatland tar alle som er på valg, gjenvalg.

Tre medlemmer til valgnemnda er også på valg og her ønskes også kandidater.