Viktig seier

En viktig seier er dratt i land ved at det fortsatt er krav om varmebehandling av bivoks.

Denne våren har sekretariatets Ole Auten, seniorrådgiver Bjørn Dahle og generalsekretær Camilla Larsen jobbet iherdig. Norge har tilpasset dyrehelseregelverket til EU, og i den forbindelse har det vært møtevirksomhet med embetsverket og utforming av flere høringssvar. Vi har greid å påvirke EUs krav og regelverk og fått det bedre tilpasset norske forhold.

De fleste landene i EU har mye mer sykdom på biene, og derfor er det ikke et generelt krav om varmebehandling av bivoks (autoklavering) i EU. Nytt regelverk uten autoklavering ville vært ødeleggende for helsen til våre norske bier, og vi er svært glad for å ha fått gjennomslag. Med fortsatt autoklavering kan vi ivareta den gode helsestatusen.

Vi kommer tilbake til hvordan endringene ellers får konsekvenser for deg som birøkter og for kompetansekurset (sertifisering).

Du kan lese våre høringssvar i denne og andre saker her: Se høringssvar gitt fra Norges Birøkterlag

Mer om Lover og regler