Vinnerne – her er de:

Klikk deg inn på listen over vinnerne i NM i honning.

Fotograf Roar Ree Kirkevold forsøker her å samle en glad gjeng NM-vinnere! Dette er første glimt fra finalearrangementet i NM i honning som gikk av stabelen lørdag 27. januar i Landbrukets Hus i Oslo.
Flere av finalistene og vinnerne var tilstede på finalearrangementet. Vi vil dele flere bilder og mer moro fra NM – følg med i våre kanaler Facebook, Instagram og LinkedIn

Årets birøkter – Fremtidens birøkter

Årets birøkter 2023 – på grunn av to like sterke kandidater gjorde juryen en vri og tildelte tittelen til begge:
Jon Olav Vehus, Åmli og Dan Sundhordvik, Bergen. Utdrag fra juryens begrunnelse:
Jon Olav Vehus: Årets birøkter har i flere år bidratt til erfarings- og kunnskapsdeling, og bidrar til å løfte og synliggjøre birøkten internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Han er aktiv i lokallaget og flere av birøkterne han har lært opp driver stort i dag. Jon Olav har et stort samfunnsengasjement og tenker stadig ut nye metoder for å nå ut med til barn og unge, snart med «verdens største bikube», som gir nærkontakt med honningbier og kunnskap om honning og pollinering.
Dan Sundhordvik: Årets birøkter er samfunnsengasjert og opptatt av bærekraft og kortreist mat. Dan foredler flere sortshonninger og bidrar til pollinering i Hardanger. Han er innovativ og har med kontinuerlig testing oppnådd sunne bier og gode resultater i et krevende vestlandsklima, der han også etablerte ny parestasjon for buckfastbier, noe som er viktig for lokalt avlsarbeid. Aktiv i lokallaget og sier alltid ja til å bidra i kurs og møter, i tillegg til biekunnskapen han sprer i sitt daglige virke på barneskolen.

Fremtidens birøkter 2023 ble tildel Erik Roede, Asker. Juryens begrunnelse:
Erik Roede: Fremtidens birøkt handler om å reflektere tiden vi er inne i, se fremover og skape muligheter. Etter at krigen brøt ut i Ukraina har mange flyktninger kommet til Norge, og Erik har vært primus motor med å integrere flyktninger i et nettverk av birøktere i Asker. De har fått verdifull hjelp til å innpasse seg i et nytt land, der birøkt representerer fremtidstro og livsglede.

Juryen for Årets og Fremtidens birøkter 2023 har bestått av:
Eli Åsen, juryleder og nestleder i Norges Birøkterlag
Benedicte Myhre, leder Jæren Birøkterlag
Knut Tisthal, Honningcentralen
Alf Helge Søyland, årets birøkter i 2021

Landsdelsvinnere

De står ikke i listen nedenfor, så her er listen over beste honning per landsdel samt beste byhonning:

ØSTLANDET
Kristina Mørk Jacobsen, Veierland Gårdsutsalg, for Lind flytende

VESTLANDET
Håkon Tjøstheim, for klokkelyng

SØRLANDET
Siri Bjellerås, Queen B for skogsbær

NORD-NORGE
Joachim Gullesen, Honning i Nord, for flerblomstret rørt

TRØNDELAG
Gunn Marie Øyen for kystlyng

BESTE BYHONNING
Victoria Eve Rokstad, Homansbien for honningdugg

NM arrangeres av Hanen, Bybi og Norges Birøkterlag.