De 5 kubene som ble flyttet fra Agder med svakt positive PCR funn for sykdommen åpen yngelråte er per i dag klinisk friske, og det er ikke positive funn på PCR. Det ble tatt ut bie-, honning-, yngel- og nedfallsprøver fra alle bifolkene. Prøvene ble analysert ved referanselaboratoriet på NMBU. Negativt funn er interessant forskningsmessig, og er et viktig bidrag til mer kunnskap om denne bakteriesykdommen i Norge og hvordan vi skal overvåke og bekjempe den.

Bifolkene i Finland står isolert langt inn i skogen. Det er over en mil til nærmeste bigård, og eneste gjest så langt har vært en brunbjørn i bigården. For å holde bjørnen unna er det derfor satt opp strømgjerde rundt bigården.

I Finland stelles bifolkene av en erfaren birøkter. I tillegg er en annen birøkter, som er veterinær, med på uttak av prøver og inspeksjon for kliniske symptom på åpen yngelråte.  Alt utstyr til biene og beskyttelsesdrakter for røktere er separat i bigården, slik at det er kontroll på smittemuligheter og hygiene.

Bifolkene er prøvetatt jevnlig i 2022, og forsøket er planlagt avsluttet våren 2023.

Les også om prosjektet i denne saken norbi.no/birokt/bier-i-finland/, under prosjekter norbi.no/prosjekter/bikuber-til-finland-studie-av-bifolk-med-spor-av-sykdommen-apen-yngelrate/

Foreløpig sluttrapport her: Åpen yngelråte, Finland 2020-2023