Bikuber til Finland, studie av bifolk med spor av sykdommen åpen yngelråte – AVSLUTTET

Prosjektet er finansiert av Norges Birøkterlag

I Agder ble et utbrudd av den smittsomme sykdommen åpen yngelråte første gang påvist og slått ned i 2010. I årene etterpå har man hatt sporadiske påvisninger av bakterien, og hvor disse bigårdene har blitt sanert i henhold til Mattilsynets vedtak.

Bekjempelse av åpen yngelråte har til nå kostet ca. 100 mill NOK
Referanselaboratoriet for bisykdommer driftes i regi av NMBU og de benytter realtime PCR, som er en sensitiv test som kan påvise bakterie DNA på et tidlig tidspunkt, lenge før man ser sykdom i bifolkene. Dette hindrer kontaktsmitte i stor grad. Fra 2011 og til nå er det brukt rundt 100 millioner kroner på destruksjon av bier med åpen yngelråte i Norge. Siden åpen yngelråte er klassifisert som en B-sykdom, kan Mattilsynet kreve destruksjon, noe som utløser erstatning til birøkterne. Halvparten av beløpet er derfor betalt fra det offentlige som erstatning for direkte tap. Resten er prisen næringen, Norges Birøkterlag og birøkterne selv har tatt i form av inntektsbortfall, ulemper og arbeid.

Følger sykdomsutvikling på isolert sted i Finland
Norges Birøkterlag betaler nå for et forsøk hvor fem PCR positive bifolk er kjørt smittetrygt til et område i Finland hvor det ikke er andre bifolk i nærheten. Der skal en næringsbirøkter og en veterinær stelle dem uten behandling. Bifolkene står isolert, og alt utstyret som behøves er levert med fra Norge. Målet er å se utviklingen fra kun DNA-funn til symptomer, og så vil vi se hvorvidt bifolkene utvikler klinisk sykdom. Dersom de utvikler klinisk sykdom vil man i tillegg undersøke om dette er samme type yngelråte som i 2010-11, eventuelt om det er en annen stamme nå i 2020. Næringen, NMBU og Mattilsynet har et ønske om å lære mer. Prosjektet er finansiert av Norges Birøkterlag. Her er det informasjon om åpen yngelråte og hvordan vi jobber med dette.

Nytt om bifolkene i Finland, sommeren 2021: https://norbi.no/birokt/bier-i-finland/

Nytt om bifolkene i Finland, høsten 2021: https://norbi.no/bier-i-finland/

Foreløpig sluttrapport: Åpen yngelråte, Finland 2020-2023

Ved spørsmål om prosjektet, kontakt:

Bjørn Dahle, Norges Birøkterlag