Birøkt i skolehagen

På Kråkerøy ungdomsskole driver elevene birøkt i forbindelse med valgfaget «Levende kulturarv». Sparebankstiftelsen DNB støtter prosjektet med utstyr og bikuber gjennom Norges Birøkterlag.

Samarbeider med birøkterlaget

De heldekkende draktene har skolen fått av det lokale birøkterlaget. – Det var også dem som har koble oss med eieren av biene, Henrik Foss, forteller lærer Benedikte Løkhaug i artikkelen i Fredrikstad Blad.

Norges Birøkterlag, ved rådgiver Ole Auten, bekrefter at biene har det aller best når de får være i fred og jobbe i kuben.
– Det ideelle er å være minst mulig i kubene og ikke forstyrre mer enn nødvendig.
Han kan fortelle at birøkterlaget i 2020 fikk tildelt midler fra Sparebankstiftelsen DNB, og dette gjør det mulig å bidra til bl.a. skoleprosjektet på Kråkerøy.

Skolen startet med skolehage i 2018, birøkt har vært en del av pensum, men først i år har de altså egne bier og utstyr sponset med midler gjennom birøkerlaget.
– På denne måten bidrar vi til at elevene lærer om kretsløpet, hvordan bienes samfunn fungerer, og de tar et ansvar for insektene. Vi er selvfølgelig glade for at de lærer både det teoretiske og det praktiske på skolen, og at de samarbeider med en lokal røkter, sier Auten.

De fleste elevene har fulgt lærerens råd om gummistøvler eller høye sokker for å unngå stikk fra biene. For å tette helt igjen bistår elevene hverandre. FOTO: Geir A.Carlsson, for Fredrikstad Blad.
Les hele saken og se flere foto i Fredrikstad Blad (betalingsmur)