Høstet honning selv

Birøkterne Christian og Sverre sørget for at museumsgjestene fikk være med på å fjerne voksforsegling med skrellegaffel og å slynge honning. Til slutt tappet deltakerne honning på et glass som de fikk med seg hjem. Dette var en spennende aktivitet som vakte stor interesse og engasjement både for unge og voksne!

På den årlige høsttakkefesten på Lørenskog bygdemuseum ble barn og voksne invitert til honningproduksjon i det nye utstillingslokalet i låven. Med birøkterne Christian og Sverre i spissen fikk deltakerne være med på å fjerne voksforsegling med skrellegaffel og å slynge honning. Til slutt tappet deltakerne honning på et glass som de fikk med seg hjem. Dette var en spennende aktivitet som vakte stor interesse og engasjement både for unge og voksne!

Bikuber på bygdemuseet

Bygdemuseet er senter for alle skolehagene i Lørenskog.

– Vi vil formidle matens vei fra jord til bord, skriver Lørenskog bygdemuseum i en kommentar. – Vi har egne bikuber på bygdemuseet hvor vi produserer honning som selges i landhandelen. På sikt ønsker vi å inkludere birøkt som en del av det museumspedagogiske tilbudet på stedet.

Takk til Lørenskog Bygdemuseum for tekst og Martin Hellebostad Skjønhaug, fotos.

Spennende og litt tungt(?) å dra slynga? Tenk å kunne fylle sitt eget glass med honning 🙂 Foto: Martin Hellebostad Skjønhaug