Har du 5,1-voks på lager fra 2019? Ta en test nå.

Produsenten av den byggevoksen som flere birøktere klager på, ber birøkterne foreta en test når lynghonningen er høstet, men før innvintringen. Det har vært et vanskelig biologisk år for birøktere som bruker byggevoks med blanding av australsk og norsk voks og 5,1-preg på cellene. Biene bygger så stygt at tavlene må smeltes om, og flere birøktere sliter med å kunne innvintre på lyse tavler som biene skulle ha bygd ferdige på årets sommertrekk.