Tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB

Norges Birøkterlag er veldig glade for denne tildelingen på 1 850 000 kroner! Noe av pengene skal brukes til å utvikle våre kurs og vårt opplæringsmateriell.

Det er et stort behov for å oppdatere og modernisere vårt kurstilbud og opplæringsmateriell. Strukturen på dagens kurstilbud vil gjennomgås, nye presentasjoner, kurshefter og annet informasjonsmateriell skal utvikles. Opplæringen av birøkterne er det Norges Birøkterlag gjennom sine lokal- eller fylkeslag som står for, og det er viktig med gode kursholdere. Et fokusområde vil derfor være å utvikle og holde kurslederkurs.

Gjennom dette prosjektet har Norges Birøkterlag inngått en avtale med Økologisk Norge om prosjektet «Dyrk framtida- flere skolehager i Norge». Prosjektet skal etablere 10 skolehager i Viken og Oslo. Norges Birøkterlag vil lage et undervisningsopplegg for skolebarna og det vil settes ut bisamfunn i skolehagene.

Norges Birøkterlag har også vært i dialog med Nabolagshager, som er en viktig aktør når det gjelder arbeid med unge med innvandrer- og minoritetsbakgrunn. Nabolagshager stiller hagen på Grønland i Oslo inkludert 4 bisamfunn til disposisjon for prosjektet, og vi vil lage et opplegg for å lære ungdommene her om bier og birøkt.

Les mer om sparebankstiftelsen: http://www.sparebankstiftelsen.no