Katrine Røed Meberg ny generalsekretær

Katrine Røed Meberg er ansatt som generalsekretær i Norges Birøkterlag.

Hun kommer fra Norsk Gartnerforbund, der hun har vært generalsekretær siden 2009. Før det var hun rådgiver i Landbruks- og matdepartementet, avdeling for matpolitikk, seksjon planteproduksjon og husdyrbruk. Meberg er utdannet Dr. Scient fra Norges Landbrukshøgskole (NMBU).

-Jeg gleder meg til å ta fatt og være en ressurs i Norges Birøkterlag, sier Katrine Røed Meberg. Det er med stolthet og spenning jeg går inn i rollen, og jeg vil bidra til videre utvikling i en kunnskapsrik organisasjon i en fremtidsrettet næring.

-Styret er fornøyd med å ha ansatt Meberg, sier styreleder og fung. generalsekretær Thor Håkon Føreland. Hun har omfattende organisasjonserfaring og er i tillegg biolog med forskningserfaring. Dette er et godt valg for Norges Birøkterlag, sier han.

Den nye generalsekretæren tiltrer 1. mai.

Se også oppslag i Nationen om ansettelsen.