Folkeforskningsprosjekt på varroa

Norges Birøkterlag deltar i en internasjonal studie hvor målet er å få bedre kunnskap om skadeterskelen for varroamidd i bifolkene. Du inviteres til å bli med i folkeforskningsprosjektet.

Norges Birøkterlag deltar i en internasjonal studie hvor målet er å få bedre kunnskap om skadeterskelen for varroamidd i bifolkene og hvordan bestanden av varroamidd utvikler seg gjennom året og hvordan den påvirkes av varroabekjempelse. Resultatene vil brukes for å gi mer presise råd knyttet til når det er nødvendig å gjennomføre varroabekjempelse for å unngå skader på bifolkene. Studien gjennomføres som et folkeforskningsprosjekt hvor birøkterne deltar med data fra egen birøkt. Det skal gjennomføres et begrenset antall registreringer som formidles videre til prosjektledelsen gjennom en digital løsning.

Enhver birøkter med noe erfaring og minimum 3 bifolk kan delta i undersøkelsen. Gjerne med opptil 20 bifolk. Bifolkene som velges ut til være med i undersøkelsen skal stelles som normalt og enhver bekjempelse av varroa (kjemisk eller med biotekniske metoder) skal oppgis når dataene legges inn i datafila.

Her kan du laste ned mer informasjon om hva prosjektet går ut på, og melde deg som deltaker: