Undersøker klopyralid i honning

Norges Birøkterlag, NIBIO og Københavns Universitet gjennomfører i år en undersøkelse for å se om raps som er behandlet med plantevernmiddelet Matrigon gir målbare konsentrasjoner av virkestoffet klopyralid i honning fra bifolk som står i umiddelbar nærhet til slike rapsfelt.

Ønsker å plassere bifolk ved 12 rapsfelt

Vi har nå 12 rapsfelt med høstsådd raps hvor vi trenger å plassere ut 1-2 bifolk ved starten av rapsblomstringen. Rapsfeltene er plassert på begge sider av Oslofjorden – klikk deg inn på kartet og se markerte felt i rødt:
på østsiden https://goo.gl/maps/H7DKkcadmUGjFSYL7
og på vestsiden https://goo.gl/maps/jmAQ8w3Qk5jQZaV1A

De fleste forsøksfeltene vil bli behandlet med Matrigon, mens noen er ubehandlede kontrollfelt. Vi søker nå birøktere som kan sette ut 1-2 bifolk i umiddelbar nærhet til forsøksfeltene ved starten av rapsblomstringen og ta ut en honningprøve fra honning som er kommet inn i den perioden hvor rapsen blomstret. Det skal tas ut 2 prøver a 15 ml fra et av bifolkene i hver bigård som deretter sendes inn til NIBIO.

Ta kontakt så snart som mulig:

Birøktere som engasjeres godtgjøres med 2000,- NOK per bigård. Norges Birøkterlag vil sende ut en detaljert instruks for prøvetaking samt prøverør til honningen. Rapsblomstringen er rett rundt hjørnet så interesserte birøktere bes ta kontakt med Camilla Sundby så raskt som mulig camillaS@norbi.no og oppgi hvilke(t) rapsfelt du ønsker å sette ut bifolk (du kan velge flere rapsfelt). Holder du musepekeren over punktet får du opp adressen.

Bakgrunn

Matrigon er et vanlig brukt plantevernmiddel ved dyrking av oljevekster som raps og ryps. En dansk undersøkelse hvor de fleste bigårder er omgitt av store arealer med raps har funnet konsentrasjoner av klopyralid som er virkestoffet i Matrigon. I vår undersøkelse ønsker vi å se om bruk av Matrigon i Norge kan gi tilsvarende konsentrasjoner av klopyralid i honning som man har funnet i Danmark, eller om tilgangen på andre trekkplanter gjør at dette er et mindre problem hos oss. Om noen uker vil vi få oversikt over prøvefelt med vårsådd raps/ryps og vi vil da kjøre en tilsvarende rekruttering av birøktere som kan plassere ut bifolk ved disse forsøksfeltene.

Les mer på prosjektsidene.