Undersøke norsk honning

Støttet av Landbruksdirektoratet

Rester av ugrasmiddel (Clopyralid) og giftige plantestoffer (Pyrrolizidine Alkaloider) i norsk honning

Norges Birøkterlag henter prøver av rapshonning

Vi undersøker innholdet av sprøytemidlet klopyralid i honning fra bigårder som har stått tett på rapsåkre.

Norges Birøkterlag, NIBIO og Københavns Universitet skal undersøke honning for ugrasmiddelet clopyralid og naturlige plantegifter, pyrrolizidine alkaloider. Clopyralid er et vanlig brukt ugrasmiddel ved dyrking av raps, og nektar og pollen fra enkelte planter, slik som landøyda, åkersvineblom mm, og den dyrkede agurkurten inneholder plantegiften pyrrolizidin alkaloider. Vi vet lite om innholdet av disse stoffene i norsk honning, og med støtte fra Landbruksdirektoratet gjennomfører vi i 2023 en undersøkelse for å se om vi finner disse fremmedstoffene i honning fra bifolk som står nær rapsfelt som sprøytes med clopyralid eller som står i områder hvor det dyrkes agurkurt eller hvor landøyda/åkersvineblom er vanlige.

 

Finansiering fra Landbruksdirektoratet, forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

Prosjektansvarlig i Norges Birøkterlag: Bjørn Dahle