Dyrskuevegen 20
2040 Kløfta
TEL 63 94 20 80
post@norbi.no

Søknad om refusjon av sukkeravgift for 2020.

Løsningen for å søke om refusjon av sukkeravgiften er nå tilgjengelig på "Min Side".

Søknaden om tilskudd til sukkeravgiften gjøres på nett før 15. oktober. Det er ikke lenger mulig å søke på papir.

Søknadsprosessen starter på «Min side», der finnes det et valg som heter «Sukkeravgift refusjon». Følg ev denne linken: https://norbi.profundo.no/minside/sukkeravgift

OBS: Dersom det er første gang du logger på Min Side, bruk funksjonen «Glemt passord».

Veiledning for hvordan du søker om refusjon av sukkeravgiften finner du her: Søknadsprosess sukkeravgift.

Tilskuddet for sukkeravgiften gjelder alle birøktere med mer enn 5 innvintrede bifolk (6 bifolk eller flere). Lokallaget plikter også å attestere søknader fra birøktere som ikke er medlemmer. Tilskuddet regnes ut på grunnlag av satsen for sukkeravgift pr 1. september, antall innvintrede bifolk (to­- eller tre-­dronning­kuber regnes som ett bifolk) og antall kilo forbruk av sukker. Tilskuddet i 2020 er på kr 8,20 pr kilo. Tilskud­det ytes selvsagt bare for de kvanta sukker som virkelig er brukt, men med en øvre grense på 25 kg pr bikuber i ­Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Roms­dal, Nordland, Troms og Finnmark.

For bikuber i de andre fylkene er øvre grense 20 kg. Oppgi det virkelige forbruk av sukker til bifôr, enten det er mer eller mindre enn de oppgitte kvanta. Det oppgitte sukkerforbruk forhøyes til nærmeste hele kilo.

Tilskuddsordningen for sukkeravgift til birøk­tere er basert på tillit. De som har brukt invertert ferdigfôr, slik som “Api ­Invert” produsert i Tyskland eller “Bifôr” fra Sverige kan ikke søke om tilskudd til dette sukke­ret. Dette sukkeret er ikke avgiftsbelagt.

Forskjellige vektgrenser

Dersom søkeren er bosatt i den del av landet der grensen er 20 kg, og har bier der øvre grense er 25 kg, eller omvendt, så sendes søknaden til det lokallaget der kubene står. Dette gjøres elektronisk. Ta kontakt med Norges Birøkterlags sekretariat for hjelp.

Utbetaling og dokumentasjon

For å få utbetalingen må søkers kontonummer oppgis. (Kontonummer som står på andre navn enn søkerens, MÅ ikke brukes.)

Det trekkes et administrasjonsgebyr for hver søknad til utgiftsdekning, for tiden kr. 40,-, et beløp som har vært uendret siden 1989. En økning av gebyret er til vurdering hos Finansdepartementet, og vil trolig medføre at satsen endres i år.

Etter at søknadene er behandlet blir de oversendt Skatteetaten som overfører det sam­lede tilskuddsbeløpet til Norges Birøkterlag for utbetaling. Denne overføringen pleier å skje i månedsskiftet januar/februar neste år. Det følger ingen kvittering med utbetalingen, så hvis du trenger et bilag, må du ta vare på søknaden.

Det er fortsatt lokallagene som skal behandle og godkjenne søknadene om tilskudd, informasjon om dette vil bli sendt leder i hvert lag. Søkere som ikke er medlemmer i Norges Birøkterlag må melde seg inn her: https://norbi.profundo.no/medlem, og deretter ta kontakt med administrasjonen på post@norbi.no og informere om at dette gjelder refusjon av sukkeravgift.