Søknad om refusjon av sukkeravgift for 2021

Løsningen for å søke om refusjon av sukkeravgiften er nå tilgjengelig på "Min Side".

Søknaden om refusjon av sukkeravgiften gjøres på nett før 15. oktober. Det er ikke lenger mulig å søke på papir.

Søknadsprosessen starter på «Min side», der finnes det et valg som heter «Sukkeravgift refusjon». Følg eventuelt denne linken: https://norbi.profundo.no/minside/sukkeravgift

OBS: Dersom det er første gang du logger på Min Side, bruk funksjonen «Glemt passord».

Veiledning for hvordan du søker om refusjon av sukkeravgiften finner du her: Søknadsprosess sukkeravgift.

Oppgi det sukkeret du har brukt

Alle birøktere med mer enn 5 innvintrede bifolk (6 bifolk eller flere) kan søke om refusjon av sukkeravgift. Lokallaget plikter også å attestere søknader fra birøktere som ikke er medlemmer. Tilskuddet regnes ut på grunnlag av satsen for sukkeravgift pr 1. september, antall innvintrede bifolk (to­- eller tre-­dronning­kuber regnes som ett bifolk) og antall kilo forbruk av sukker til bifôr. Tilskuddet i 2021 er på kr 8,49 pr kilo. Tilskud­det ytes selvsagt bare for de kvanta sukker som virkelig er brukt, men med en øvre grense på 25 kg pr bikuber i ­Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Roms­dal, Nordland, Troms og Finnmark.

For bikuber i de andre fylkene er øvre grense 20 kg. Oppgi det virkelige forbruk av sukker til bifôr, enten det er mer eller mindre enn de oppgitte kvanta. Det oppgitte sukkerforbruk forhøyes til nærmeste hele kilo.

Refusjonsordningen for sukkeravgift til birøk­tere er basert på tillit. De som har brukt invertert ferdigfôr, slik som “Api ­Invert” produsert i Tyskland eller “Bifôr” fra Sverige kan ikke søke om refusjon, da dette sukkeret ikke er avgiftsbelagt.

Forskjellige vektgrenser

Dersom søkeren er bosatt i den del av landet der grensen er 20 kg, og har bier der øvre grense er 25 kg, eller omvendt, så sendes søknaden til det lokallaget der kubene står. Ta kontakt med Norges Birøkterlags sekretariat for bistand – post@norbi.no

Utbetaling og dokumentasjon

For å få utbetalingen må søkers kontonummer oppgis. (Kontonummer som står på andre navn enn søkerens, MÅ ikke brukes.)
Det trekkes et administrasjonsgebyr for hver søknad til utgiftsdekning.
Etter at søknadene er behandlet blir de oversendt Skatteetaten som overfører det sam­lede refusjonssbeløpet til Norges Birøkterlag. Du som birøkter vil normalt få refusjonen på konto i månedsskiftet januar/februar neste år. Det følger ingen kvittering med utbetalingen, så hvis du trenger et bilag, må du ta vare på søknaden.

Lokallagene behandler og godkjenner refusjonssøknadene. Informasjon om prosessen vil bli sendt leder i hvert lag.

Ikke medlem? 

Søkere som ikke er medlemmer i Norges Birøkterlag må ta kontakt med administrasjonen på post@norbi.no og oppgi følgende informasjon: Navn, adresse, e-post, mobilnummer, fødselsdato og hvilket lokallag som skal behandle søknaden.