Søknad om tilskudd som kompensasjon for sukkeravgift for 2023

Om du kjøper avgiftsbelagt (vanlig) sukker til å fôre biene med, får du tilskudd som kompensasjon for sukkeravgiften for inntil et maks antall kilo. Ordningen gjelder for deg som har 6 kuber eller flere, og tilskuddet gjelder kun for det du faktisk har brukt. Frist for å søke er 15. oktober 2023, og du søker på "Min Side".

Tilskudd som kompensasjon for sukkeravgift er en ordning som Norges Birøkterlag hjelper sine medlemmer med å administrere.
«Søknad om tilskudd som kompensasjon for avgift på sukker som brukes til birøkt» er hjemlet i Forskrift om særavgifter, § 3-16-4. Tilskudd til birøkt

Søknaden om tilskudd som kompensasjon for sukkeravgiften gjøres på nett før 15. oktober. Det er ikke lenger mulig å søke på papir.

Søknadsprosessen starter på «Min side», der finnes det et valg som heter «Sukkeravgift – søknad». Følg eventuelt denne linken: https://norbi.profundo.no/minside/sukkeravgift

OBS: Dersom det er første gang du logger på Min Side, bruk funksjonen «Glemt passord».

Veiledning for hvordan du søker om refusjon av sukkeravgiften finner du her: Søknadsprosess sukkeravgift.

Oppgi det sukkeret du har brukt

Alle birøktere med mer enn 5 innvintrede bifolk (6 bifolk eller flere) kan søke om tilskudd. Lokallaget plikter også å attestere søknader fra birøktere som ikke er medlemmer. Tilskuddet regnes ut på grunnlag av satsen for sukkeravgift pr 1. september, antall innvintrede bifolk (to­- eller tre-­dronning­kuber regnes som ett bifolk) og antall kilo forbruk av sukker til bifôr. Tilskuddet i 2023 = sukkeravgiften, kr 8,84 pr. kilo. Tilskud­det ytes selvsagt bare for de kvanta sukker som virkelig er brukt, men med en øvre grense på 25 kg pr bikuber i ­Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Roms­dal, Nordland, Troms og Finnmark. For bikuber i de andre fylkene er øvre grense 20 kg.

Det er viktig at du oppgir det totale forbruk av sukker når du søker, altså summen av antall kg. sukker som er forbrukt til bifôr på samtlige kuber. Oppgi det reelle forbruket, uavhengig av om det er mer eller mindre enn de oppgitte kvotebegrensningene. Det oppgitte sukkerforbruk forhøyes til nærmeste hele kilo.

De som har brukt invertert ferdigfôr, slik som “Api ­Invert” produsert i Tyskland eller “Bifôr” fra Sverige kan ikke søke om tilskudd, da dette sukkeret ikke er avgiftsbelagt.

Forskjellige vektgrenser

Dersom søkeren er bosatt i den del av landet der grensen er 20 kg, og har bier der øvre grense er 25 kg, eller omvendt, så sendes søknaden til det lokallaget der kubene står. Ta kontakt med Norges Birøkterlags sekretariat for bistand – post@norbi.no

Dokumentasjon og utbetaling

Alle søknader om tilskudd skal kunne dokumenteres etter særavgiftsforskriften § 2-8. Dokumentasjonen må vise at mengden sukker det søkes tilskudd for faktisk er brukt til birøkt, for eksempel ved kvitteringer på anskaffet sukker. Norges Birøkterlag videreformidler til Skatteetaten hvilke søknader som er tilstrekkelig dokumentert og ikke, mens Skatteetaten fatter vedtak om tilskudd. Skatteetaten gir ikke tilskudd for udokumenterte søknader. Klager over manglende tilskudd rettes til Skatteetaten. Skatteetaten har anledning til å kontrollere de som mottar tilskudd, herunder kreve dokumentasjon fremlagt.

For å få utbetalingen må søkers kontonummer oppgis. (Kontonummer som står på andre navn enn søkerens, MÅ ikke brukes.)
Det trekkes et administrasjonsgebyr for hver søknad til utgiftsdekning. Etter at søknadene er behandlet blir de oversendt Skatteetaten som overfører det sam­lede refusjonsbeløpet til Norges Birøkterlag. Du som birøkter vil normalt få refusjonen på konto i månedsskiftet januar/februar neste år. Det følger ingen bilag med utbetalingen, så hvis du trenger et bilag, må du ta vare på søknaden.

Lokallagene behandler og godkjenner søknadene om tilskudd. Informasjon om prosessen vil bli sendt leder i hvert lag.

Ikke medlem? 

Søkere som ikke er medlemmer i Norges Birøkterlag må ta kontakt med administrasjonen på post@norbi.no og oppgi følgende informasjon: Navn, adresse, e-post, mobilnummer, fødselsdato og hvilket lokallag som skal behandle søknaden.

OBS: Søknadsfristen er 15. oktober, som er en søndag. Det medfører at siste frist for å kontakte administrasjonen på epost er fredag 13. oktober kl. 1200.