Tiltak mot lukket yngelråte

Sykdomsutbrudd kan få store konsekvenser. Her er Norges Birøkterlags anbefalinger før sesongen 2023

Alle birøktere bør bruke dette utbruddet som en påminnelse. Sykdomsutbrudd kan dukke opp, konsekvensene er store, og vi oppfordrer alle til å følge ekstra godt med i egen bigård.

De som ikke har mye erfaring bør søke hjelp hos noen med mer kunnskap dersom det avdekkes svekkelser eller noe unormalt hos bifolka.

Alle birøktere må ta smitterisiko på alvor.

Norges Birøkterlag minner om at overtrekksokker/rene støvler er en selvfølge ved besøk i andre bigårder, og man tar absolutt ikke med egne hansker, kubeskrape eller annet utstyr som kommer i kontakt med bikubene.

Norges Birøkterlag vil oppfordre lagsbigårder til å gjennomgå sine rutiner rundt smittetiltak. Informasjon sendes spesifikt til alle lokallagsledere.

Dette sykdomsutbruddet minner oss på hvorfor birøktere skal utføre helsekontroll (tidligere Sertifisering) av bifolk før kjøp/salg/flytting/vandring. Minner om viktigheten av å utføre helsekontrollen slik man lærer på sertifiseringskurset.

De som til tross for godkjent Sertifiseringskurs ikke har mye erfaring anbefales på det sterkeste å søke hjelp fra noen med kunnskap om biesykdommer dersom de skal selge eller flytte bifolk.

Spesielle oppfordringer for birøktere i området med utbrudd av lukket yngelråte høsten 2022:

  • Norges Birøkterlag oppfordrer alle i Haldenområdet til å utvise ekstra varsomhet og «føre-var-holdninger» denne sesongen.
  • Alle som var kontaktbigårder som nå er fristilt oppfordres på det sterkeste til å samle voksnedfall for en ny analyse når yngelsesongen er i gang – på denne siden finner du info om analysen.