Unngå bigård under høyspentlinje

Magnetfeltet under høyspentkabler forårsaket en endring i atferdsmønstre hos honningbier, og disse kan ha en direkte innvirkning på hvor effektivt de henter mat og hvor godt de pollinerer. Anbefalingen til birøkterne er derfor å unngå plassering av bigårder under høyspentlinjer.

Elektrisk drevne enheter og kraftledninger genererer elektromagnetiske felt. Den teknologiske utviklingen har resultert i miljøforurensning med menneskeskapte elektromagnetiske felt. Det forskes på magnetfeltets innvirkning på levende organismer, men rapporter tyder på at magnetfelt gir en negativ påvirkning. Her er resultatet av et laboratorieforsøk gjort av samarbeidende forskere ved ulike institusjoner i Wroclaw, Polen: Exposure to Magnetic Fields Changes the Behavioral Pattern in Honeybees (Apis mellifera L.) under Laboratory Conditions

Illustrasjon

Bildet viser gjennomsnittlig antall bevegelser per bie, som er høyere aktivitet enn for de biene som ikke var eksponert for elektromagnetisk felt. Gå inn på forskningsrapporten for alle illustrasjonene. https://www.mdpi.com/2076-2615/12/7/855/htm

Konklusjon

Pollinatorer er svært viktige for miljøet og er også utsatt for magnetfelt. I denne studien ønsket forskerne å undersøke hvilke virkning, om noen, magnetfelteksponering hadde på oppførselen til en av de viktigste pollinatorene: honningbien. Frekvensen av det testede feltet tilsvarte de som var tilstede under høyspentlinjer, da honningbier ofte søker næring i disse områdene. Resultatene viste at magnetfeltet forårsaket en endring i atferdsmønstre med raskere skiftning mellom ulike atferder. Spesielt bekymringsfullt var tap av balanse. Atferdsendringene som ble påvist i laboratorieforsøket kan ha en direkte innvirkning på hvor effektivt de henter mat og hvor godt de pollinerer.

Anbefalingen til birøkterne er derfor å unngå plassering av bigårder under høyspentlinjer

Les hele forskningsrapporten her: https://www.mdpi.com/2076-2615/12/7/855/htm