Kurslederkurs 4.-5. februar 2023

Norges Birøkterlag vil ønske velkommen til kurslederkurs for aktive og nye kursledere innen birøkt.

Kursledere i lokallagene er sentrale både i å fange opp og rekruttere nye birøktere og medlemmer, og for å sette nye birøktere inn i de grunnleggende ferdighetene som behøves. Kvaliteten på kursene er og skal være høy, fordi de formidler faglig god birøkt som påvirker kvaliteten både i produktene, biehelse og holdninger til dyrehelse og dyrevelferd, noe som har påvirkning på omdømmet til næringen. Samtidig er det behov for mer spesialiserte kurs for de som ønsker utvikling, og det er stor interesse for å lære mer.

Kurslederkurset planlegges gjennomført som en fysisk samling i nærheten av Gardermoen, fra lørdag 4. til søndag 5. februar 2023, og en avsluttende nettbasert samling med presentasjon av oppgaver. Kurset krever at man har tilgang til PC/ tilsvarende, samt noe kunnskap om nettmøter.

Lokallagsledere, nestledere og kursledere har fått informasjon om tilbudet og formidler dette til aktuelle kandidater i sine lag. Dersom du ønsker å bidra som kursleder og vil delta på kurslederkurs, bør du kontakt leder i ditt lokallag så raskt som mulig.

Sparebankstiftelsen DNB støtter gjennomføringen av kurslederkurs i Norges Birøkterlag.