Norges Birøkterlag sitt årsmøte er 20. mars 2021

Årsmøtet i Norges Birøkterlag er satt til lørdag 20. mars 2021. Styre og fylkeslederne diskuterte gjennomføringen av Norges Birøkterlag sitt kommende årsmøte på fylkesledersamlingen nå i oktober 2020, og ble enige om at møtet blir digitalt grunnet den ustabile covid-19 situasjonen vi er midt oppe i. Mer informasjon rundt praktisk gjennomføring kommer på nyåret. Lokal- og fylkeslag organiserer valg av delegater som normalt.

Valgkomitéen starter arbeidet med å hente nye kandidater til styret og valgkomité. Les julehilsen fra leder i valgkomitéen her.