Husk at du kan søke om kurstilskudd fra Studieforbundet natur og miljø

Lokallagene kan søke om støtte fra Studieforbundet Natur og Miljø (www.naturogmiljo.no) for å hjelpe med finansiering av kursene sine.

Prosessen er enkel og søknaden må sendes før kursstart på følgende lenke:

www.naturogmiljo.no/tilskudd/soknad

Tilskuddsbeløpet er kr. 100,- / time. Tiden brukt til eksamen teller ikke for tilskuddet.

Lokallagene må ha godkjent studieplan for kurset. Sjekk studieplanene her og velg det som passer best, uansett antall timer – man rapporterer kun de faktiske timene brukt.

Du kan lese om tilskuddsreglene her. Generelt, blir det et tilskudd per kurs. Hvis et kurs blir delt opp i flere «klasser», blir det betegnet som en enhet og er det dermed bare mulig med et tilskudd. Arrangeres det flere kurs gjennom året av samme lokallag, er det mulig å søke flere ganger.

Vår kontaktperson på Studieforbundet Natur og Miljø er vår nordligste birøkter, Sissel Goodgame.

Du kan lese mer om kursene våre her.