Hvordan forholder du deg til reinavlsområder og parestasjoner?

Forskrift om avlsfremmende tiltak på bier angir reinavlsområder og parestasjoner som du som birøkter må ta hensyn til. Forskriften er nylig revidert og du bør sette deg inn i om det du gjør i din birøkt er i tråd med forskriften

Forskrift om avlsfremmende tiltak på bier har som formål å legge til rette for kontrollert avl på honningbier. Forskriften som omhandler parestasjoner og reinavlsområder ble revidert 22. juni 2020. Du finner forskriften her
En parestasjon er definert som en geografisk lokalitet som omfattes av spesielle regler for bihold som gjør kontrollert naturlig paring av bidronninger mulig. Det er forbud mot å holde honningbier innenfor restriksjonsbelagt område, og vandring ut og inn av områder rundt parestasjoner eller innføring av avlsmateriale i form av embryo og sæd til samme områder, må ikke skje uten skriftlig tillatelse fra Norges Birøkterlag.
Et reinavlsområde er definert som et geografisk avgrenset område hvor alle birøkterne opprinnelig er blitt enige om å holde en bestemt rase/populasjon av bier og drive avlsarbeid på denne. Innenfor reinavlsområdene gjelder det spesielle bestemmelser for birøkten. Disse bestemmelsene finner du her

Rene bestander av brune bier som ikke er innblandet med andre biraser finner man bare i et fåtall områder i Europa. Her kan du lese mer om reinavlsområde for den utryddingstruede brune bia.