Nye regler for pærebrann

Mattilsynet har fastsatt ny forskrift om kontrollområder for å forebygge, begrense og bekjempe pærebrann (Erwinia amylovora). Forskriften erstatter tidligere forskrift om tiltak mot pærebrann.