Atomberedskap i Norge

Hva skjer hvis det skulle komme radioaktivt nedfall i Norge? Mattilsynet har oppdatert og relevant informasjon på sine nettsider, også som gjelder honningproduksjon. Her kan du få innsikt i hvilke tiltak som kan bli besluttet. Les om dette her: https://www.mattilsynet.no/mat/radioaktivitet

Hva skjer hvis det skulle komme radioaktivt nedfall?

På grunn av krigen som pågår og risikoen rundt Zaporizjzja kjernekraftverk følger myndighetene tett med på situasjonen. Ved en situasjon som berører Norge, vil håndteringen være avhengig av geografi, vind, type radioaktivt nedfall og mengde mv. Ifølge Direktoratet for strålevern og atomberedskap (DSA) vil ikke et utslipp av radioaktive stoffer i Ukraina føre til akutt fare for folk i Norge. Det kan likevel bli aktuelt med tiltak i matproduksjonen.

Avstanden er så stor at utslippet vil fortynnes kraftig før det kommer hit, men dersom vinden blåser mot Norge, kan norske næringsmidler bli forurenset, skriver dsa.no.

Varsling til matprodusenter, herunder birøktere

Varsling vil gå ut fra Kriseutvalget for atomberedskap. Det som er relevant for honningprodusenter vil gå videre via Mattilsynet. Norges Birøkterlag vil bistå i varsling av sine medlemmer. Det aller meste av honningen er nå hentet inn fra terrenget. Eventuelle tiltak vil kunne tre i kraft fra neste sesong, og eksempel på tiltak er å flytte kuber til mindre forurensede områder.
Mattilsynet har oppdatert og relevant informasjon på sine nettsider. Her kan du få innsikt i hvilke tiltak som kan bli besluttet. Les om dette her: https://www.mattilsynet.no/mat/radioaktivitet