Vil du være med å bringe Norges Birøkterlag videre?

Norges Birøkterlags valgnemnd har en viktig jobb for lagsdemokratiet. De skal foreslå kandidater til et hovedstyre som oppfyller mange ulike krav og ønsker. Kjønn, distrikter, driftsformer, hobby, næring, alder og en rekke andre kriterier. I disse dager foreslår landets fylkesledere kandidater og valgnemnda starter arbeidet med å legge brikkene i pusle-spillet. Kandidater legges fram for årsmøtet 25. mars.

– Et hovedstyre i en organisasjon med 4 500 medlemmer skal sørge for stabil retning, men også være åpne for nye ideer og å utnytte de mulighetene som finnes for alle typer medlemmer, sier valgnemndas leder Paul Gjervan.

Han vil gjerne at også du som enkeltmedlem har anledning til å foreslå deg selv eller noen du mener vil bringe Norges Birøkterlag videre i utviklingen. – Vi skal levere vår innstilling i løpet av januar, og derfor vil vi gjerne høre fra deg som har noe på hjertet ganske fort, sier han. Send gjerne din kandidat direkte til ham på epost paul.gjervan@saksvik.no. Det er viktig at du sender med en god begrunnelse for forslaget. Vi trenger også kandidater som ikke er «kjendiser» i systemet. Det finnes mange ressurspersoner her ute, legger han til.