Langtidsplan for perioden 2022-2026

Norges Birøkterlag starter denne våren arbeidet med ny langtidsplan for perioden 2022-2026. Dette er en prosess hvor vi ønsker at alle ledd i organisasjonen engasjerer seg.

Vi trenger innspill for å ta gode retningsvalg i organisasjonen. Punktene under kan være et godt utgangspunkt for samtaler i lagene. Hva er Norges Birøkterlag sine satsningsområder de neste 5 årene innen:

  • Næringspolitiske mål
  • Administrasjon og organisatoriske mål
  • Sykdom og forebygging
  • Avlsarbeid
  • Driftsteknikk/KSL/Honningproduksjon og salg
  • Birøkteren

Vi ber om at tanker, forslag og innspill sendes sekretariatet innen 10. mai på post@norbi.no

Sekretariat og styret vil ut fra innspill utarbeide et skisseforslag som sendes ut til fylkene for videre drøfting i respektive lokallag.
Langtidsplanen blir et tema på fylkesledermøtet, slik at forslag til ny plan kan fremmes på årsmøtet 2022.

Illustrasjon av bie