Langtidsplan for perioden 2022-2026

Norges Birøkterlag vedtok på årsmøtet i 2022 en langtidsplan for perioden 2022-2026.

Årsmøtet i mars 2022 vedtok følgende langtidsplan for Norges Birøkterlag 2022-2026.

Illustrasjon av bie