Profftanker med Eilif Ramberg

- Håper at birøkt er mye det samme om 10 år, og at vi klarer å drifte med de forholdene vi har og ha mulighet til lønnsom birøkt, med lite sykdomspress på biene, og med naturen vår, sier Eilif, som er i oppbyggingfase.

Andre birøkter ut i serien «Profftanker» er Eilif Ramberg
Alder: 39 år
Hvor: Steinkjer
Birøkt: Honningprodusent, 100 bifolk – er i oppbyggingsfase.

  1. Hvordan tror du livet som birøkter er om 10 år – i 2032?
  2. Hva tror du skal til for å selge mer norsk honning?
  3. Hvordan ser du på naturen, med tanke på birøkt?
  4. Hva er dine viktigste fokusområder i nærmeste framtid?

Vi som birøktere har en kjempejobb å gjøre for å bli mer synlige i landbruket. Vi er usynlig i dag!

Eilif Ramberg

Uro kan ødelegge

Håper at birøkt er mye det samme om 10 år, og at vi klarer å drifte med de forholdene vi har og ha mulighet til lønnsom birøkt, med lite sykdomspress på biene, og med naturen vår, sier Eilif, som er i oppbyggingfase. Uro blant birøkterne kan føre til at vi ødelegger for oss selv, resultatet kan bli danske tilstander med dumpingpriser på honning.

Den krema honningen opp på pallen igjen

Vi er i et generasjonsskifte av honningspisere. Den eldre generasjon bruker honning på skiva og tar ei skje hver morgen. For de unge er det enkelt å klemme på flaska, og den flytende honningen har sin plass, men vi må også løfte den norske krema honningen tilbake på plass.
-Jeg har hatt med folk i butikken som peker på boksen og tror den inneholder en sukkerblanding, sier han. Vi må få forbrukeren til å forstå verdien av den norske honningen igjen, og for å få det til, trengs kunnskap om hva honning er. Jeg tror opplysningskontorordning kan være god hjelp, for å markedsføre norsk honning generelt.

Pollinering et argument for å velge norsk. For noen kundesegmenter teller det at man hjelper norsk landbruk og matproduksjon når en kjøper norsk honning.

Fascinert av faunaen

Etter at jeg ble birøkter for 5 år siden har jeg blitt mer oppmerksom på blomstringstid. Der jeg bor er det 2 mil ned til sentrum. Vårutviklingen hos meg ligger én uke etter, det er utrolig mye som skiller på den vesle avstanden. Birøkteren på Steinkjer er ikke blitt bekymra for klimaendringene ennå, men registrerer rare fenomén, som vinteren 2021 da de hadde 14 dager med 10-12 plussgrader i januar. Da var han på plass og etterfora, og det gikk bra.

Er i oppbyggingsfase

Jeg bygger meg opp som birøkter nå og produserer avleggere for egne bigårder. Jeg kjøpte nye bifolk i 2021, og avlet fram nye dronninger av de. Jeg gikk fra 40 til 100 kuber i fjor, og skal lage 30-50 nye i år. Så har han produksjonslokale, og ny helautomatisk slyngelinje fra Swienty, dette er mitt fokus i år.
Jeg leter stadig etter forbedringer med tankanlegg, lagringsmuligheter, og ønsker meg mer informasjon om hjelpemidler for HMS, løft, frakt fra A til B, og effektivisering av drift.

Ellers mener jeg vi som birøktere har en kjempejobb å gjøre for å bli mer synlige i landbruket. Vi er usynlig i dag! Vi bør markere oss ovenfor bondelaget og småbrukarlaget som sitter med mye påvirkningskraft ovenfor myndighetene. Yrkesbirøkterne er viktig for landbruket, og vi må vise hvorfor.

En kortere versjon av Profftanker med Eilif Ramberg er å finne i mainummeret av medlemsbladet Birøkteren,4/2022. 
På bildet: Birøkter Eilif Ramberg(foto: privat).