Generalsekretær fratrådt

Hilde Merete Øverby har fratrådt som generalsekretær i Norges Birøkterlag.

Styret i Norges Birøkterlag og Hilde Merete Øverby har blitt enige om at Øverby fratrer. Hun tiltrådte stillingen 15. august 2022 og fratrådte sin stilling 30. november 2023.

Norges Birøkterlag har de siste årene gjennomgått store endringer. Øverby har bidratt aktivt i mange av endringsprosessene i organisasjonen. Under hennes ledelse har organisasjonen forbedret interne IT-systemer og utvidet porteføljen med flere spennende forsknings- og utviklingsprosjekter. Vi ønsker henne lykke til på veien videre og takker for samarbeidet, sier styreleder Thor Håkon Føreland.

Det har vært et privilegium å få jobbe i et sterkt og kunnskapsrikt fellesskap for å fremme interessene til norske birøktere. Det har vært utrolig lærerikt og gøy. Jeg har blitt kjent med mange flotte og engasjerte birøktere, sier Øverby.

Styret og Øverby har over noe tid hatt ulik oppfatning om hvordan Norges Birøkterlag fremover skal drives og har også hatt ulik strategisk tilnærming i enkeltsaker. Vi er enige om at vi nå har kommet til et veiskille og at dette er den beste løsningen for Norges Birøkterlag, sier Føreland.

Jeg ønsker neste generalsekretær lykke til. Norges Birøkterlag består av aktive, dyktige birøktere og ansatte, og organisasjonen har alle mulige forutsetninger for å lykkes i fremtiden, sier Øverby.

Kontaktperson er styreleder Thor Håkon Føreland.