Robuste bier (Better-B)

Norges Birøkterlag og 17 andre europeiske partnere går sammen for mer robuste bier (Better-B).

Norges Birøkterlag og 17 andre europeiske partnere går sammen for mer robuste bier (Better-B).

logo Better-B


Honningbisamfunn er ofte dårlig tilpasset for å takle ytre påkjenninger som klimaendringer, utfordringer med plantevernmidler og parasittangrep, og dette forverres av moderne birøktpraksis. Nøkkelen til motstandsdyktig birøkt er å benytte kreftene i naturen for å gjenopprette harmoni og balanse, både inne i bisamfunnet og mellom bisamfunnet og dens omgivelser. Better-B-konsortiet mener at veien til mer robuste bier kan spores hos bisamfunn som er forlatt, ville bisamfunn som har overlevd i naturen eller bisamfunn som er valgt ut etter spesielle kriterier. Imidlertid mangler slike bisamfunn vanligvis mange av de gunstige egenskapene som er viktige i moderne birøkt. Vår løsning er å forstå prosessene og mekanismene som naturen velger, og å tilpasse moderne birøktpraksis deretter, og, når det er hensiktsmessig, å benytte mulighetene som avansert teknologi gir. Dette er hva Better-B står for. Implementeringen av vår nye tilnærming til birøkt vil skje i nært samarbeid med våre samarbeidende birøktere. Å finne tilbake til motstandsdyktighet, harmoni og balanse må skje på tre nivåer: i miljøet, hos honningbia og i birøktpraksisen, og alle tre nivåer adresseres i Better-B.

Foto: oss alle på det offisielle oppstartsmøtet 3. – 4. juli 2023 i Gent (Belgia).

Vårt konsortium av 18 partnere fra 14 land, koordinert av Ghent University ved professor Dirk de Graaf, har blitt tildelt 6,3 mill. Euro av EU, Storbritannia og Sveits for å forbedre birøktens motstandskraft mot abiotiske påkjenninger som klimaendringer, tap av habitat og farlige kjemikalier.

Følg oss på LinkedIn og les alt om våre prosjekt- og konsortiepartnere på nettsiden vår https://www.better-b.eu/.
Better-B Media Kit inneholder elementer som kan brukes i trykte og digitale medier ved omtale av prosjektet.

Finansiering

Better-B prosjektet har mottatt finansiering fra den Europeiske Union, den sveitsiske stats sekretariat for utdanning, forskning og innovasjon (SERI) og Storbritannias forskning og innovasjon (UKRI) under Storbritannias regjerings Horizon Europa finansieringsgaranti (tilskudd nr. 10068544)