Profftanker med Kjartan Dahl

Kjartan Dahl driver Kjartans Honning og Solhøy Bigård sammen med kona Marianne. Han er profesjonell birøkter og forhandler, og deler tanker om både norsk honning, klimaendringer og fremtiden for birøktnæringen.

Kjartan Dahl, 56 år, Trøgstad i Østfold. Har trappet ned til 150 bifolk. Kjøper og selger norsk honning under eget brand.

Hvordan tror du livet som birøkter er om 10 år – i 2032?

Hva tror du skal til for å selge mer norsk honning?

Hvordan ser du på naturen, med tanke på birøkt?

Hva er dine viktigste fokusområder i nærmeste framtid?

Om 10 år
Tror det kan bli tøffere. Vi bør prøve å ha en balanse på den norske honningproduksjonen og salget for å kunne holde en bra pris til de norske birøkterne. Jeg tror det blir utfordrende å være næringsbirøkter ( hvor du bare lever av salg av honning) i Norge. Tror det kan være lurt å ha andre inntektsmuligheter også så som produksjon av dronninger, pollineringsinntekter og salg av avleggere. Det er tungt fysisk arbeid i bigården, det krever pågangsmot, kunnskap, og i sesongen skal du gjøre alt samtidig. Jeg tror også det kan være fornuftig å ha muligheten til en annen inntekt på vinteren.

Den norske honningen, som er et udiskutabelt kvalitetsprodukt, skal fremsnakkes av oss birøktere, sier Kjartan. Vi må stå sammen, uavhengig av om du leverer til grossist, selger selv eller bare driver som hobbybirøkter. Vi bør og skal være stolte og enige om det fantastiske naturproduktet den norske honningen er.

Kjartan Dahl, Kjartan’s honnning


La oss se til biene og lære
Han driver Kjartans Honning og Solhøy Bigård sammen med kona Marianne, og har tenkt på hva som skal til for å selge mer norsk: Den norske honningen, som er et udiskutabelt kvalitetsprodukt, skal fremsnakkes av oss birøktere, sier Kjartan. Vi må stå sammen, uavhengig av om du leverer til grossist, selger selv eller bare driver som hobbybirøkter. Vi bør og skal være stolte og enige om det fantastiske naturproduktet den norske honningen er.

Litt spøkefullt trekker han parallellen til et bisamfunn i oppbyggingsfasen: Den er idealet for oss også: å handle som om vi er én organisme og jobber for ett felles mål: å fremme den norske honningen.

Gjør det lett å velge den norske
Det er et problem når 80 % av innholdet i honninghylla i dagligvarebutikken er utenlandsk honning. Folk tror de kjøper norsk, for den har lenge vært dårlig merket dessverre. Butikkene er ansiktet utad, og de styres av kjedene. Vi må jobbe mot butikkene for å få større plass til den norske honningen i dagligvarehyllene. Jeg har selv valgt å fremme den norske honningen og de norske birøkterne ved å kun ha norsk honning for salg. Tenker det er veldig viktig å heie på de norske birøkterne som legger ned en stor arbeidsinnsats i sesong for at alle skal kunne nyte dette naturproduktet og som også pollinerer vår norske flora. Dette har en kjempestor samfunnsverdi.

Grønn ørken
Her i østlandsområdet har naturen endret seg slik at våren kommer senere, kanskje hele 2-3 uker senere nå enn på 1990- 2000 tallet, sier Kjartan. Så har sprøytingen blitt redusert og bøndene har blitt flinkere til å sprøyte til riktige tider. Bøndene oppfordres nå til å så blomster i jordekantene og det er vanvittig fint. Tidligere forekom det også sprøyteskader: Vi fant rett og slett masse døde bier utenfor kuben, etter gårdbrukerens bruk av plantevernmidler. Slikt ser vi heldigvis ikke lenger.

Men hovedutfordringen hos oss er at vi får mer «grønn ørken». Vi er omringet av kornåkre, og skogene er tettet igjen med kratt. Resultatet blir mindre naturmangfold og mindre blomstring.

Bundet inne på slyngerommet
Etter 37 år som birøkter på heltid er Kjartan i ferd med å trappe litt ned, men han har et tips til deg som satser: – Mange tror de sparer mye tid på å kjøpe automatiske slyngelinjer, men den binder deg til å være inne på slyngerommet. Utstyret er for avansert, du kan ikke sette hvem som helst til å betjene det, og så får du ikke drevet i kubene og gjort jobben hos biene. Jeg mener det er bedre å leie inn folk til å slynge og frigjøre din egen tid til røkting av biene eller om det blir tid igjen: fritid.

En kortere versjon av Profftanker med Kjartan Dahl står på trykk i medlemsbladet Birøkteren nr. 6  (juli) 2022.