Vil du bidra i et forskningsprosjekt?

Vi trenger 100 voksne bier, 60-100 gram honning og to spiseskjeer nedfall fra samme kube.
Prosjektet "patogen screening" er et skritt på veien til å etablere enklere metoder for å overvåke sykdom hos honningbier. Ved bruk av honning ønsker vi å overvåke patogener - sykdomsfremkallende organismer - i honningbier.

 

Honning for å overvåke sykdom

Prosjektet Patogen screening er et skritt på veien til å etablere enklere metoder for å overvåke sykdom hos honningbier. Ved bruk av honning ønsker vi å overvåke patogener – sykdomsfremkallende organismer – i honningbier.

Honningbier, Apis mellifera, er våre minste husdyr og på grunn av sin levemåte særlig følsom for endringer i miljøet. Klimaendringer og endringer i areal bruk har ført til økt sykdoms- og parasittpress. Høy vintertap av bifolk er en konsekvens som har blitt et kostbart problem for næringen. For å raskt kunne håndtere utbrudd av patogener er det ønskelig at referanselaboratoriet for bie-parasitter ved NMBU etablerer metoder for å enkelt kunne påvise kjente bi-patogener.

Vi trenger din hjelp

Til prosjektet leter vi nå etter prøver fra både bikuber uten sykdom og fra bikuber med klinisk sykdom av disse sju patogenene: trakémidd (Acarapis woodi), trypanosomer (Lotmaria passim, Crithidia mellificae), mikrosporidier (Vairimorpha (Nosema) apis, V ceranae), amøbe (Malpighamoeba mellificae) og soppen som forårsaker kalkyngel (Ascosphaera apis). Så hvis du har bikuber som du mistenker, eller vet, har, eller har hatt, en av de ovennevnte patogener er vi spesielt interessert i å komme i kontakt med deg!

Ta kontakt innen 30. juni

Fra deg som deltar i prosjektet trenger vi 100 voksne bier (vi viser deg hvor mye og hvordan), 60-100g honning og to spiseskjeer nedfall fra samme kube. Gjerne fra flere kuber i samme bigård. Hvis du kan tenke deg å bidra i prosjektet vil vi gjerne høre fra deg! Send en epost til: linn@norbi.no før 30. juni. Du får da tilsendt en pakke med prøveemballasje, instruksjoner og frankert returemballasje som du returnerer før begynnelsen av september.

Mer om prosjektet

Prosjektet etablerer først qPCR for de nevnte seks patogener basert på eksisterende DNA-prøver ekstrahert fra honning i et tidligere prosjekt. Deretter testes qPCR metoden på DNA ekstrahert fra honning, bunnfall og voksne bier fra samme bikube, både med og uten klinisk sykdom. Målet er å etablere molekylære metoder som effektivt og ikke-invasivt kan påvise ulike bi-patogener.

Her kan du lese mer om prosjektet: https://norbi.no/prosjekter/patogen-screening/