Patogen screening

Støttet av Landbruksdirektoratet

Etablering av metoder ved bruk av honning for overvåking av sykdomsfremkallende organismer i honningbier 

Patogener er sykdomsfremkallende organismer.
Honningbier, Apis mellifera, er våre minste husdyr og på grunn av sin levemåte særlig følsom for endringer i miljøet. Klimaendringer og endringer i areal bruk har ført til økt sykdoms- og parasittpress. Høy vintertap av bifolk er en konsekvens som har blitt et kostbart problem for næringen. For å raskt kunne håndtere utbrudd av patogener er det ønskelig at referanselaboratoriet for bie-parasitter ved NMBU etablerer metoder for å enkelt kunne påvise kjente bi-patogener.

Vi foreslår i første omgang å etablere kvantitative molekylære metoder for å kunne påvise seks patogener: trakémidd (Acarapis woodi), trypanosomer (Lotmaria passim, Crithidia mellificae), mikrosporidier (Vairimorpha (=Nosema) apis, V ceranae), sopp, som forårsaker kalkyngel (Ascosphaera apis)

Prosjektet etablerer først qPCR for de ovenfornevnte seks patogener basert på eksisterende DNA-prøver ekstrahert fra honning i et tidligere prosjekt. Deretter testes qPCR metoden på DNA ekstrahert fra honning, bunnfall og voksne bier fra samme bikube, både med og uten klinisk sykdom. Målet er å etablere molekylære metoder som effektivt og ikke-invasivt kan påvise ulike bi-patogener.

Det toårige prosjektet med oppstart i januar 2023 gjøres i samarbeid med NMBU og med finansiering fra Landbruksdirektoratet, forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

Kontaktperson er Linn Fenna Groeneveld