Sukkeravgiften er forsinket

17.04.2023: Pengene ble utbetalt 15. mars til birøktere som har krav på refusjon.

14.02.2023: Skatteetaten har behandlet saken og foretatt vedtak om utbetaling til birøktere som har krav på refusjon av sukkeravgift. Det vil fortsatt gå en tid før pengene er på konto hos oss, og vi estimerer at den enkelte vil motta refusjonen rundt 15. mars 2023.

06.02.2023: Skatteetaten oppgir i dag at saken om sukkeravgift vil bli behandlet om kort tid. Det betyr at det fortsatt vil gå noen uker før utbetalingen kan foretas fra Norges Birøkterlag til mottakerne. Det er ikke mulig nå å si noe mer nøyaktig om når pengene vil være hos den enkelte birøkter.

30.01.2023: Mange av våre medlemmer venter på utbetaling av refusjon av sukkeravgiften – «tilskudd som kompensasjon for avgift på sukker som brukes til birøkt». Pengene blir normalt utbetalt i månedsskiftet januar-februar.

Norges Birøkterlag har per 30. januar ikke mottatt noen penger fra Skatteetaten, og kan av den grunn heller ikke iverksette noen utbetaling. Norges Birøkterlag har vært i kontakt med Skatteetaten og fått opplyst at det så langt ikke er gjort noe vedtak om utbetaling, og det er ikke mulig å si noe sikkert om når dette kan skje. Etter at vedtaket om utbetaling er gjort vil det også gå noe tid før pengene overføres til Norges Birøkterlag, og vi vil også trenge noe saksbehandlingstid for å sikre at alle utbetalinger gjøres til rette vedkommende.


Vi er klar over at sukkeravgiftsrefusjon er viktig for mange av våre medlemmer, derfor følger vi opp saken og deler siste nytt her. Du finner lenke til saken på forsiden av nettsiden. 

Ordningen rundt sukkeravgiften er hjemlet i en egen forskrift, og Norges Birøkterlag har ikke innflytelse på ordningen, annet enn at Norges Birøkterlag har påtatt seg å administrere selve utbetalingen til birøkterne.

Her kan du lese om ordningen: https://norbi.no/birokt/soknad-om-refusjon-av-sukkeravgift-for-2022/