Hvor mye honning blir det?

Dette er et vanskelig spørsmål. I snitt får en birøkter 25 kg pr kube pr år ifølge statistikken vi får inn. Men her er det store variasjoner, og det er mange faktorer som spiller inn.

Birøkteren bidrar

Noen av faktorene kan du regulere selv, slik som å hindre at biene svermer og sørge for å ha en ung dronning av god avstamming.

Naturen rundt biene

Trekkgrunnlag for biene er blomster, vekster og trær rundt bikuben og i en radius på inntil 3 km fra kuben. Det blir naturen og været som avgjør om biene har en god sesong eller om det blir vanskelig.

Er det mye regnvær, sitter biene inne og får ikke sanket nektar. Og i tørkeperioder er det lite nektardannelse i blomstene. Etter sommerblomstringen velger mange å flytte kubene sine til bedre trekkområder, spesielt i lyngtrekket på høsten.

Høyt til fjells eller langt nord i Norge kan det være for få dager med blomstring og trekkvær til at biene klarer å samle særlig nektar. Men det finnes birøktere både i Vesterålen og i Porsanger. Om du vurderer å starte med bier er det beste å kontakte lokallaget der du bor for å få råd. Bruk gjerne 10 minutter på denne videoen. Her har Kim Nysæther i Vesterålen Birøkterlag tatt en prat med birøkter Frank Ludviksen om å ha bier på Sortland: https://youtu.be/9UOWXGomiUc