Hvor kjøper jeg kubemateriell og annet utstyr?

Ved kjøp av bifolk vil det ofte følge med det en trenger av kubemateriell, særlig hvis selgeren skal slutte med bier eller vil innskrenke bigården.

Hvis materiellet er relativt nytt og velholdt, kan en kjøpe dette. Kanskje en også får kjøpt slynge og annet utstyr. Men før en kjøper brukt materiell bør en søke råd hos birøkterlaget eller en dyktig birøkter. Er materiellet dårlig og/eller upraktisk, er det bedre å kjøpe nytt selv om det er dyrere.

I Norge bruker vi norsk mål på utstyret. Det vil si at kassestørrelsen er etter en viss standard. Alt undervisningsmateriell er lagt opp til at man bruker norsk mål. Bier du får kjøpt sitter på rammer som er norsk mål. Vi anbefaler derfor at du som nybegynner kjøper norsk mål. Det finnes andre standarder for salg i utlandet.

Honningcentralen A/L, som er birøkternes forretning, forhandler alt nødvendig utstyr og har illustrert katalog. Honningcentralen har også videreforhandlere flere steder i landet. Det finnes også andre utstyrsforhandlere i Norge. Les mer på Honningcentralens hjemmeside: www.honning.no.